Baba Milan Classes - 05.12.2016

 

Sr Title Download
MP4
Download
MP3
  01. Shrimat Ka Mahatva - Asha Bahen - ORC - 03-12-16
  02. Shuddh Sankalp Se Safety - Shielu Bahen - 03-12-16
  03. Vairagya Evan Sadgi - Karuna Bhai - 03-12-16
  04. Being An Easy Yogi Whilst Facing Unexpected Challenges- Br. Brij Mohan- 03-12-16  
  05. Farishta Sthiti - Atam Prakash Bhai - 03-12-16
  06. Class - Sr. Asha 04-12-16  
  07. Halchal Me Achal - Usha Bahen - 04-12-16
  08. Inner Peace Inner Powers - Mruthyunjay Bhai - 04-12-16
  09. Murli Ka Jadoo - Brij Mohan Bhai - 04-12-16
  10. Vidhi Se Siddhi - Raju Bhai - 04-12-16
  11. Night Class - Dr. Sachin - 04-12-16  
  12. Reflection on Morning - A Murli - Shivani Bahen - 04-12-16
  13. Reflection on Morning - A Murli - Shivani Bahen - Eng- 04-12-16
  14. Ishweriya Sang - Nirwair Bhai - 05-12-16
  15. SwaSthitit Se Sukh Shanti - Ramnath Bhai - 05-12-16
  16. Creative Meditation - Br. Tony - 04-12-16  
  17. Combined Swarup - Sr. Shukla - 06-12-16
  18. Realty Royalty Personality - Dr. Satish Gupta - 06-12-16
  19. Night Class - Suraj Bhai - 06-12-16  
  20. Ruhani Nasha Va Khushi - Banarsi Bhai - 06-12-16
  21. Reflection on A Murli 5-12-2016- Didi Nirmala- 06-12-16
  22. Reflection on A Murli 5-12-2016- Didi Nirmala- 06-12-16 - English  
  23. Evening Class - Br. Brij Mohan - 07-12-16
  24. Santushta - Sr Savita - 07-12-16
  25. Maun Ka Mahatva - Sr. Kavita - 07-12-16
  26. Achanak Ever-ready - Sr. Lakshmi Delhi - 07-12-16
  27. Karmo Ki Gati - Bhagwan Bhai - 07-12-16
  28. Night Class - Br. Ashok - Agra - 08-12-16  
  29. Night Class - Br. Nanjappa - 08-12-16  
       
       

Back | Top