Baba Milan Classes - 16.10.2016

 

Sr Title Download
MP4
Download
MP3
  01. Welcome Ceremony - Double Foreigners -14-10-2016
  02. Be Simple Be Sample - Sr. Jayanti - 14-10-2016
  03. Class - Dadi Ratan Mohini - 14-10-2016  
  04. Gyan Bhakti Vairagya - Sr. Shielu - 14-10-2016
  05. Sampurna Samarpan - Karuna Bhai - 14-10-2016
  06. Sukshma Purusharth Ka Anand - Geeta Bahen - 14-10-2016
  07. Thoughts Treasure - Sr. Sudesh - 14-10-2016
  08. Class - Sr. Geeta - 15-10-2016  
  09. Ishwariya Maryadayen - Brij Mohan Bhai - 15-10-2016
  10. Karmayog Se Karmateet - Usha Bahen - 15-10-2016
  11. Nirnay Shakti - MruthyunjayBhai - 15-10-2016
  12. Balance Dwara Blessings - Atamprakash Bhai - 15-10-2016
 

13. Murli Revision - Hindi - Ramesh Bhai

 

14. Murli Revision - Hindi - Suraj Bhai

 
 

15. Murli Revision -  English - Mohini Bahen

  16. Prabhu Milan - 16-10-16 - Suraj Bhai - Hindi  
  17. Prabhu Milan - 16-10-16 - Suraj Bhai - Eng  
 

18. Unlocking the Power of Sub-Consciousness - Suraj Bhai - English - 18-10-16 - Part - 1

 

19. Unlocking the Power of Sub-Consciousness - Suraj Bhai - English - 18-10-16 - Part - 2

 

20. Unlocking the Power of Sub-Consciousness - Suraj Bhai - English - 18-10-16 - Part - 3

 

21. Home work - Silence Chart for Avyakt Murli 16.10.16 - Dadi Janki

Pdf     
  22. Vartaman Purusharth -  Ramnath Bhai - 13-10-16  
  23. Avastha Anusar Vyavastha - Nirwair Bhai - 16-10-16  
  24. Achal Adol Ekras - Raju Bhai - 15-10-16
  25. Experiences with Bapdada - Br. Charlie & Sr. Maureen - 15-10-16
  26. Bapdada se Sanmukh Milan - Dr Savita Bahne - 16-10-16  
  27. Avastha Anusar Vyavastha - Nirwair Bhai - 16-10-16
  29. Nidrajeet - Banarsi Bhai -17-10-1
  30. Swa Sthiti Se Sampann Swarup - Sudesh Bahen - 17-10-16
  31. Antim Samay Antim Sthiti - Dr. Satish Gupta - 18-10-16
  32. Bap Saman Kaise Bane - Atam Prakash Bhai - 18-10-16
  33. Brahma Bap Ki Karmateet Sthiti - Mohan Singhal Bhai - 18-10-16
  34. Shanti Ki Shakti - Kumud bahen - 18-10-16  
       

Back | Top