Baba Milan Classes - 18.01.2015

Contact Us


Sr Title Download
MP4
Download
MP3
  01. Meditation Commentar-Santosh behn-Evning-12-01-15  
  02. Karmayogi Farishta-Suraj bhai ji-13-01-15  
  03. Meditation Commentar-Suraj bhai ji-13-01-15  
  04 . Anubhav - Kailash Didi - 14-01-15  
  05. Tapsya - Raju bhai -14-01-15  
  06. Dehi Abhimani Sthiti -Santosh behn-14-01-15  
  07. Class-Sr. Prabha-14-01-15  
  08. Brahma Bap Se Praptiyan-Br. Ramlochan-14-01-15  
  09. How to Become Bapsaman Karmatit Stage-Br. Ramnath-14-01-15  
  10. Class - Sr. Geeta ORC -16-01-15  
  11. Ishvariya Anubhuti Ki Sahaj Vidhi-Sr. Chakradhari-15-01-15  
  12. Shrimat Par Chalne Ke Phayade-Sr. Vimla-15-01-15  
  13. Swaman Samman-Sr. Laxmi Delhi -15-01-15  
  14 . Gyan Me Nishachay Evam Spashtikaran-Sr.Nirmala-16-01-15  
  15. Great Donor and Successful-Sr. Nirmala-16-01-15  
  16. Aapsi Sambandh- Sr. Raj-16-01-15  
  17. Bap Saman Banne Ki Dharnayen -Br. Atam Prakash-16-01-16  
  18. Sewa Me Samarpan evam Nishkam Bhav-Sr. Asha-16-01-15  
  19. Sakar Baba Sang Anubhav-Br. Brij Mohan-17-01-15_SV  
  20. Sakar Baba Se Anmol Praptiyan- Sr. Shielu-17-01-15  
  21. Class -Sr. Asha -17-01-15  
  22. Ek Ras Athak- Br. Raju -17-01-15  
  23. Experiencing Depth of Yoga-Br. Atam Prakash-17-01-15-Eng  
  24. Shrimat Ka Hath Bapdada Ka Sath- Br. Nirwair-18-01-15  
  25. Samane Evam Parivart Karne Ki Shakti-Sr. Urmila-20-01-15  
  26. Parivartan Evam Samane Ki Shakti-Sr. Urmila-20-01-15    
  27. Art of Healthy & Happy Life -Dr. Shrimant-19-01-15  
  28. Bap Saman Achal Adol Sthiti-Sr. Geeta-17-01-15  
  29. Prabhu Milan-Br. Surya-18-01-15 - Hindi  
  30. Prabhu Milan-Br. Surya-18-01-15 - English  
       

Back | Top