Baba Milan Classes - 30.11.2015

 

Sr Title Speaker Date Download
MP4
Download
MP3
  01. Avyakt Bapdada -30-11-15 Revised Bapdada 30-11-15
  02. Blessings Dadi Janki 24-11-15  
  03. Blessings Dadi Janki 25-11-15  
  04. Yogi Jeevan Anita Bahen 25-11-15  
  05. Bap Saman Ramlochan Bhai 26-11-15  
  06. Pass With Honour Prem Singh Bhai 26-11-15  
  07. Inspirations Dadi Ratanmohiniji 26-11-15  
  08. Shreemat Ki Palna Nirmala Bahen 26-11-15  
  09. Baap Ki Pratyakshta Santosh Bahen 27-11-15  
  10. Blessings Janki Dadi 27-11-15  
  11. Rahamdil & Kalyankari Aarti Bahen 27-11-15  
  12. Silence Power Nirwair Bhai 27-11-15  
  13. Teen Bindu Sheelu Bahen 28-11-15  
  14. Gyan Ka Tisara Netra Geeta Bahen 28-11-15  
  15. 84 Janm ka Bhagya Mrutyunjayaji 28-11-15  
  16. Hamara Yug Aa Gaya Usha Bahen 29-11-15  
  17. Maharathi Ki Visheshtayen  Dr Satish Gupta 29-11-15  
  18. Blessings Janki Dadiji 29-11-15  
  19. Ekta & Ekagrata Raju Bhai 29-11-15  
  20. Blessings Dadi Ratanmohiniji 29-11-15  
  21. Ruhani Khushi Brijmohan Bhai 29-11-15  
  22. Prabhu Milan Suraj Bhai 02-11-15  
  23. Samay & Samkalp Karuna Bhai 01-12-15
  24. Baba & Drama Ramesh Bhai 01-12-15
  25. Sakar Ke Har Karm Mohan Bhai 01-12-15  
  26. Nirantar Yogi Bharat Bushan Bhai 02-12-15  
  27. Kar Bhala To Ho Bhala Urmila Bahen 02-12-15  
  28. Sandesh Ratanmohini Dadiji & Janaki Dadiji 02-12-15  
  29. Yog Dwara Atma Ki Battary Charge Atma Prakashji 03-12-15  
           

Back | Top