Baba Milan Classes - 31.03.2016

 

Sr Title Speaker Date Download
MP4
Download
MP3
 

Single Zip for all Classes

              300 MB      
           
  01. Avyakt Bapdada Avyakt Bapdada 31-03-16  
  02. Khushnuma Jeevan Suraj Bhai 25-03-16  
  03. Inspirations Ratanmohini Dadi Ji 26-03-16  
  04. Parivartan Ka Adhaar Karuna Bhai 26-03-16  
  05. Pursharth Mein Tivarta Vidya Bahen 26-03-16  
  06. Nirantar Data Ramlochan Bhai 27-03-16  
  07. Blessings Dadi Jankiji & Ratanmohiniji 27-03-16  
  08. Swasthiti Se Vijay Radha Bahen 27-03-16  
  09. Brahma Baap Samaan Mohan Singhal Bhai 27-03-16  
  10. Data Vidhata Sudesh Didi 28-03-16  
  11. Inspirations Dadi Ratanmohini Ji 28-03-16  
  12. Swarajy Adhikari Sthiti Dr Savita Bahen 28-03-16  
  13. Blessings Dadi Jankiji 29-03-16  
  14. Behad Ki Vairagya Vruti Sheilu Bahen 29-03-16  
  15. Sangamyug Men Praptiyan Gita Bahen 29-03-16  
  16. Bhagwan Se Sarv Sambandh Atmaprakas Bhai 29-03-16  
  17. MoU Signing Ceremony x 29-03-16  
  18. Vyavhar  Men Gita Ka Gyan Usha Bahen 30-03-16  
  19. Sashakt Banane Ki Vidhi Brijmohan Bhai 30-03-16  
  20. Ishwariya Seva Ramnath Bhai 31-03-16  
  21. Bhog Sandesh Rukmini Bahen 31-03-16  
  23. Brahma Bap Saman Nirwair Bhai & Amirchandji 31-03-16  
  24. Sacha Brahman Jeevan Dr Satish Gupta 01-04-16  
  25. Sada Khushmijaz Jeevan Dr Banarsi Bhai 01-04-16  
           
  22. Prabhu Milan - Eng Suraj Bhai 31-03-16  
  22. Prabhu Milan -  Hindi Suraj Bhai 31-03-16  
  26 .Murli Revision - Hindi Ramesh Bhai 01-04-16  
  27. Murli Revision - Hindi Suraj Bhai 01-04-16  
  28. Murli Revision - English Sudesh Bahen 01-04-16  
           

Back | Top