Kannada Audio Songs - 1

Contact Us


Sr

5071-2

Title Download
MP3
    001-Vishwada E Shuba Dinagalali-Gyana Ratna Dhare

    002-Jeevanada Hadiyolu-Gyana Ratna Dhare

    003-Nityavu Manadali Neneiri Shivana-Gy Ra Dhare

    004-Gyana Sagara Paramatma-Gyana Ratna Dhare

    005-Yogigalagi Gyanigalagi-Gyana Ratna Dhare-a

    006-Ninenna Tande-Gyana Ratna Dhare

    007-Belagutide Belagutide Nodalli -Gyana R Dhare

    008-Allide Nodu Namma Mane-Gyana Ratna Dhare

    009-Eleri Madhura Makkale-Divya  Smruthi  Dhare

    010-Pavitraragi Yogigalagi-Divya  Smruthi  Dhare

    011-Madhura Madhuravu Idina -D Smruthi  Dhare

    012-Harutha hogona Navu-Divya  Smruthi  Dhare

    013-Nanu Nannadu Ennadiru Ele Manava-D Sm Dhare

    014-Jeevana Shivanige Priyavadaga-D Sm  Dhare

    015-Shivapitana Sada Nene Manave-D Sm  Dhare

    016-Tandeyagi Tayiyagi-Divya  Smruthi  Dhare

    017-Paramapita Shiva-Divya  Smruthi  Dhare

    018-Srusti Natakadalli E Deha-Atma Darshana

    019-Parama Jyothi Darege Bandu-Atmadarshana

    020-Manadalli Neneyeri E Maha Mantra-Atmadarshana

    021-Tanuvolage Tanu Vodayanu-Atmadarshana

    022-Atmana Darushana Swaymna-A Darshana

    023-Tapasvi Murthiya Tanu Manavu-Athmadarshana

    024-Vishwa Parivarthaneya Shuba-Atmadarshana

    025-Baba Ninna Pritiyali-Pavana Ganga

    026-ShivaBaba Nanu Bande-Pavana Ganga

    027-Ninnedege Baruvaga Sharirada -Pavana Ganga

    028-Vishwa Shantigagi Nadeva-Pavana Ganga

    029-Mana Aralide Baba Tanu Nagutide-Pa Ganga

    030-Nimma Vaniyu Divya Vaniyu-Pavana Ganga

    031-Ide Shivaratri Maha Shivaratri-Pavana Ganga

    032-Baba Endare Ananda-Pavana Ganga

    033-Om Shanti - Adiya Mantravu-G Pushpa 01

    034-Vishwada Seveya Sagaradalli-G Pushpa 01

    035-Upakarada Smaraneyu Baba-Ge Pushpa 01

    036-Baba Ennuva Eradaksharadali-Geetha Pushpa 01

    037-Padedenu Nanu Satya Sundara -G Pushpa 01

    038-O Baba Shivababa Chamatkarava-G Pushpa 01

    039-Shivanolida Manadi Indu-Geetha Pushpa 01

    040-Bharata Bhumiyali Janisida-Geetha Pushpa 01

    041-Madhubana Sundara Prabhuvina-G Pushpa 02

    042-Baba Bandare Sukavanu Tandere-G Pushpa 02

    043-Mrudu Nadeyinda Madhubana-G Pushpa 02

    044-Baba Emba Eradaksharadali-Geetha Pushpa 02

    045-Ella Kade Kandaru-Geetha Pushpa 02

    046-Beduvarellara Moregagi-Geetha Pushpa 02

    047-Paramatma Samagama-Geetha Pushpa 02

    048-Baba Bhagyavidhata-Geetha Pushpa 02

    049-Naa Baruve Kalpa Kalpadalu-Geetha Pushpa 02

    050-Ninna Shanti Stambada Sanmukadi -Smruti Geethe

    051-Tanaginta Sreshtraragi Maduve Ni-Smruti Geethe

    052-Baba Manadeva Ni Nanna Baba-Smruti Geethe

    053-Gida Maravellava Lekhane Madi-Smruti Geethe

    054-Baba Nanentu Bannisali-Smruti Geethe

    055-Baba Priya Baba Ni Nirahankari-Smruti Geethe

    056-Tumbida Manadi Harisiri Sarvara-Smruti Geethe

    057-Vatanavasi Tande Makkala Kareya -Smruti Geethe

    058-Muddu Kanda Nannobanane Neenu -YGeetegalu-01

    059-Baba Baba ShivaBaba-Yogada Geetegalu-01

    060-O Baba ShivaBaba-Yogada Geetegalu-01

    061-Nane Ninnavanu Baba Nine -Y Geetegalu-01

    062-Ninnanendu Mareyalare-Yogada Geetegalu-01

    063-Nanna Baba Nenu Nanna Baba-Yo Geetegalu-01

    064-Baba Ninna Muraliya Anda Helalu -Y Geetegalu-01

    065-Baba Ninna Nenapinalli -Yogada Geetegalu-01

    066-Paramadhama Dinda Banda Bindhu-Y Geetegalu-02

    067-Tande Tande Shiva Tande-Yogada Geetegalu-02

    068-Baba Nimma Madilalli Kanda-Yogada Geetegalu-02

    069-Ninnanu Agali Nanu Nannanu Agali-Y Geetegalu-02

    070-Atma Nanu Jyothi Nanu-Yogada Geetegalu-02

    071-Baba Ninna Nenape Nanage -Y Geetegalu-02

    072-Nanu Atma Ninu Atma Nama Tande -Yogada G-02

    073-O Brahma Baba Ne entha -Shiva Smruti-01

    074-Jagavella Duragi Jotheyage Ne-Shiva Smruti-01

    075-Nanna Mana Ninna Milanakke-Shiva Smruti-01

    076-Baba Nine Enage Adara-Shiva Smruti-01

    077-Tandeyu Nine Tahiyu Nine-Shiva Smruti-01

    078-Parameshwarane Sarweshwarane-Sh Smruti-01

    079-Ninnanu Marethu Na hege Badhukali -Sh Smruti-01

    080-Antarangadi Belegisu Jyothia-Shiva Smruti-02

    081-Paramapita Shiva Paramatma-Shiva Smruti-02

    082-Ninnane Neneyuve Ninnane Smarisuve-Sh Smruti-02

    083-Nadiyu Tanna Nira Ta Kudiyadu-Shiva Smruti-02

    084-Shivanige Swagata ShivaBabage -Shiva Smruti-02

    085-Sahaneyu Yogige Shrungara-Shiva Smruti-02

    086-Babanu Nudida Nudi Shiva Nudi-Shiva Smruti-02

    087-Satyam Shivam Sundaram-Kavya Kirana

    088-Amruta Veleya Milanave Chanda-Kavya Kirana

    089-Bayilladidaru Ba endu Kareve-Kavya Kirana

    090-Nanaremba Smrutiye Iralilla Enege-Kavya Kirana

    091-Sangama Yugavidu Vajrada Yuga-Kavya Kirana

    092-O Brahma Baba Nenneta -Kavya Kirana

    093-Tanuviruvudu Ninna Sevegagi-Kavya Kirana

    094-Baralide Ago Satyayuga-Kavya Kirana

    095-Shivane Satya Sundara-Kavya Kirana

    096-Baba Baba Ennuteru Atma-Param Jyothi

    097-Nine Nanna belagu Bhagya-Param Jyothi

    098-Sundara Jagada E Madhubanavu-Param Jyothi

    099-Samaya Bandide Ega Samaya Bandede-Pa Jyothi

    100-Jyoti Belagisu Atma Jyothi Belagisu-Param Jyothi

    101-Kali Yugada Konealli Sangamada Modalalli-Pa Jyothi

    102-Brahma Lokadinda Atma Lokadinda -Param Jyothi

    103-Parama Jyothi Shiva Tande Sakaradali -Pa Jyothi

    104-Prathama Vachana-Sadbhavana

    105-Atmada Drustiyali nanodu-Sadbhavana

    106-Huttida Mele Sayuvarella-Sadbhavana

    107-Banniri Shivana Muralia Kelere-Sadbhavana

    108-Nanu Melu Nenu Keelu-Sadbhavana

    109-Sadhbavanadinda Jeevana-Sadbhavana

    110-Idu Shuddatmagala ondu -Sadbhavana

    111-Madhubanada Savi Anubhava-Sadbhavana

    112-Shantiya Margadi Dyana -Sadbhavana

    113-Introduction-Rajyoga Commentary vol-1-Bk Roofa Bhain

    114- Shanti-Rajyoga Commentary vol-1 Part-1

    115- Purity-Rajyoga Commentary vol-1 Part-2

    116-Om Dwani-Smruti Geethe

    117-Shiv Smruti-Lalit Gurwara