Dr Satish Gupta Lectures

 

Sr Code No. Title    
01   New Classes MP4 MP3 
    01. Ashari Sthiti Aur Uska Tan par Prabhav-Dr. Satish Gupta-17-11-09  
    02. Rajyog Dwara Swasth Man Swasth Tan - Dr. Satish Gupta -14-12-09  
    03. Class - Dr. Satish Gupta -12-02-10  
    04. Sathi Aur Sakshi - Dr. Satish Gupta - 17-12-10  
    05. Agyakari Vafadar Farmanbardar- 28-12-10  
    06. Man Durust - Tan Dturust - Dr. Satish Gupta- 28-11-10  
    07. Saf Dil Mansa Sewa - Dr. Satish Gupta -20-01-11  
    08. Healthy Mind Healthy Body - Dr Satish Gupta - 19-02-11  
    09. Sacha Samarpan - Dr Satish Gupta - 04-03-11  
    10. Behad Mansa Sewa -Dr. Satish Gupta -13-03-11  
    11. Sacha Dil Aur Sachh Man - Dr. Satish Gupta -28-03-11  
    12. Man Par Niyantran - Dr. Satish - 26-07-11  
    13. Ek Ras Sthiti - Dr Satish Gupta - 05-08-11  
    14. Tan Man Ki Swastata - Dr Satish Gupta - 27-08-11  
    15. Sankalp & Samay - Dr. Satish Gupta -13-11-11  
    16. Amrivela - Dr. Satish Gupta -02-12-11  
    17. Varas Quality - Dr Satish Gupta - 17-12-11  
    18. Antim Samay Ki Taiyari - Dr. Satish Gupta -28-12-11  
    19. Samman Den Samman len - Dr. Satish - 03-01-12  
    20. Sanskar Bhasma Ki Vidhi - Dr. Satish Gupta -15-01-12  
    21. Smriti Swarup - Dr. Satish Gupta - 16-02-12  
    22. Class - Dr Satish Gupta - 02-03-12  
    23. Duaayen Dena Duaayen Lena - Dr. Satish Gupta -17-03-12  
    24. Shubh Bhavana Shubh Kamana - Dr Satish Gupta - 19-07-12  
    25. Tanav Mukt - Dr Satish Gupta  
    26. Life Style Modifiction for CAD-MBM-28.07.2012
      27. Healthy and Happy Living - 30-09-12
    28. Jivan Jine ki rah - 01-12-12
    29. Tan Man Ki Davavae Mera Baba -Dr. Satish Gupta -16-12-12  
    30. Sachi Saf dil 02-01-13  
    31. Bap Kahana Aur Karna - 20-01-13  
    32. Varis Quality - 4-02-13
    33. Khush Rehan Aur Khushi Bantna - 11-03-13
    34. Sachi Khush Dil - 23-03-13
    35. Sada Khush - 7-04-13  
     36. Ishwariya Maryadayen avo Pavitrata - 01-06-2013  
      37. Baba Ki Ashaye - 25-06-13  
    38. Lighthouse Mighthouse Shthti - 27-06-2013  
     39. Gyan Yog Ki Gehraee- 4-07-13
     40. Tanav Ka Karan Nivaran - 20-07-13
     41. Jwalamukhi Yog Ki Vidhi-23-7-13  
     42. Healthy Life Style  
     43. Duaayen Dena Duaayen Lena
    44. Santushtataa  
     45. Swarajya Adhikari  
    46. Stress Free Living  
    47. Gyan Aur Yog Ki Gahrai-14-7-13  
    48. Jwalamukhi Yog dwara vikarm Vinash - 03-08-2013  
    49. Lifestyle for Coronary Artery Disease - 3-08-13
     50. Gyan Yog Ki Geharayi - 28-08-13  
    51. Health Tips - 26-09-13  
    52. Farishta Sthiti Dwara Mansa Sewa-01-12-13
    53. Chalan Chehre Se Sewa -Dr Satish Gupta-17-12-13  
    54. Being a Constant Yogi - 20-12-2013  
    55. Dil Khush va Mann Vah VAh-02-01-14
    56. Pavitrata Ki Gehraee - 1-02-14
  57. Vritti Dwara Viberation - 16-02-14
    58. Brahma Bap Saman Farishta - 30-01-14  
    59. Teevra Purusharth - 01-04-14  
  60. Art of Happy , Healthy & Stress free Living - 14-04-14  
    61. Sampyrna Swasthya-17-05-14
    62. Mann Jeet Jagat Jeet-23-05-14  
    63. Srimat Me Samaya Sachcha Sukh-6-5-14  
    64. Yog Dwara Vikarm Vinash 28-08-14
    65. BaapDada Se Milan - 22-09-14  
    66. Mann Jeete Jagat Jeet - 10-09-14  
    67. Behad Ka Vairagya- Dr Satish Gupta -14-10-14
    68. Vartman Samay Ka Purusharth - Dr. Satish Gupta -7-11-14
    69. Sachi Dil Saf Dil - Dr. Satish Gupta -30-10-14  
    70. Multi-Disciplinary Approach for a New Beginning-Satish Gupta-17-11-14
    71. Pavitrata Ki Gehraee- Dr. Satish Gupta-1-12-14  
    72. Healthcare - Dr. Satish Gupta -14-12-14
    73. 3D CAD
    74. Santushtataa  
    75. Stress Free Living  
    76. Healthy Life Style  
    77. Swarajya Adhikari  
    78. Healthy Life Style -Dr. Satish Gupta
    79. Jwalamukhi Yog - Satish Gupta 08-01-2015  
    80. Yog Dwara Vikarma Vinash - Dr. Satish Gupta- 20-01-15
    81. Double Light - Satish Gupta - 19-02-15  
    82. Balance Blessing & Bliss in Life - Dr Satish Gupta- 3-03-15  
    83. Yog Ki Gaharai- Dr. Satish Gupta -12-03-2015
    84. Powerfull Amritvela - Dr. Satish Gupta - 6-04-15
    85. Yatharth Yog Se Vikarm Vinaash-Dr Satish Gupta-21-4-15  
    86. Class - Dr. Satish Gupta-2-6-15  
    87. Swasthya - Dr. Satish Gupta -08-08-15  
    88. Divya Guno Ki Dharna - Dr. Satish Gupta - 26-08-15  
    89. Healthy & Stress Free Living - Dr. Satish Gupta - 20-09-15  
    90. Diltakhtnashin Banne kA Purusharth - Dr. Satish Gupta  
    91. Karmo Ki Gati - Dr. Satish - 20-01-16  
    92. Brahmin So Farishta - Dr. Satish Gupta -01-04-16  
    93. 3D Health Care - 23-06-13
         
01   7036-01 Three Dimensional Health Care    
      01. Know Your Heart-1

    02. Know Your Heart-2

    03. Mind Body Connection

    04. Charging the Soul Battery-1

    05. Principle of CAD Regression-1-Soul-Mind-Body

    06. Principle of CAD Regression-2-Soul-Mind-Body

    07. Personal Experience of Satish Gupta

    08. Sleep management

    09. Values for Healthy Heart

    10. Healthy and Happy Life Style Advice

    11. Mind Intellect in Depth

    12. Role of Arabic exercise

    13. Low Fat High Fiber Diet

    14. Meeting with Nirwair Bhai

    15. General Class

    16. How to improve Concentration

    17. Charging the Soul Battery-2

    18. Opening the Coronary Blockages

    19. Reception Session

    20. Meeting with Dadi Ratan Mohiniji

    21. Picnic and Experiences

         
01   7036-02 Dil Ki Bat    
    01. Healthy Heart in your hand

    02. Experiences of Heart Patients

         
             
02  9040-01 MP3 Lectures

 

 

    047-Know-1.mp3  

    048-Know-2.mp3  

    049-Mind Bod.mp3  

    050-Principle.mp3  

    051-Princip.mp3  

    052-Overall.mp3  

    053-Depth of.mp3  

    054-Four.mp3  

    055-Tips For.mp3  

    056-Role of.mp3  

    057-Personal.mp3  

    058-Dhrudhta.mp3  

    059-Naye Sans.mp3  

    060-Yaad Se.mp3  

    061-Dadiji.mp3  

    062-Swasth.mp3  

    063-Silence.mp3  

    064-Sakash.mp3  

    065-Ishwari.mp3  

    066-Aavo.mp3  

    067-Sachchi.mp3  

    068-Swasth.mp3  

    069-Kaam.mp3  

    070-Swasth.mp3  

    071-Rajyog.mp3  

    072-Man.mp3  

    073-Healthy.mp3  

    074-Samband.mp3  

    075-Shaktish.mp3  

         
     

  

  


Back | Top