B K Sheilu Bahen Lectures

Contact Us

Sr Code No. Title Download 
MP4
Download 
MP3
  00    New Lectures     
     01. Sansthapak Ka PArichay - 18-11-12  

    02. Sakshi va Sathi - 28-11-12  

     03. Nashtomoha Smrutilabdha-Follow Faher - 13-12-12  

    01. Sansthapak Ka PArichay - 18-11-12  

     02. Sakshi va Sathi - 28-11-12   

    03. Nashtomoha Smrutilabdha-Follow Faher - 13-12-12  

     04. Approaching the end of the cycle - 15-12-12   

    05. Sakshi Drashta - 30-10-12  

    06. Soul Consciouness - 05. 12.12  

    07. Duaayen do Duaayen lo - 29-12-12  

     08. Sakar Avyakt Palna - 16-01-13  

     09. Nirakari Nirvikari Nirahankari - 31-1-13  

     10. Tyag Aur Bhagya - 18-02-13  

     11. Night Class - 23-02-2013  

     12. Baap Saman Nirakari -Nivirkari-Nirhankari - 7.3.13  

     13. Mahadani Varadani - 20-03-13  

     14. Baba Mera Sansar Hai -3-04-13  

     15. Karmon Ki Gahan Gati - 26-04-2013  

     16. Pitashri Jeevan Kahani - 26-04-13  

   17. Rajyog Ka Adhar Evam Vidhi - 24-4-13  

      18. Ture Identity -4-05-13  

      19. History - 6-05-13  

      20. Atamabimani Sthiti - 31-05-2013

 

      21. Swagat - 13-7-13

 

      22. Naajuk Paristhiyon Me Swasthiti - 16-7-13

 

        23. Soul-Art & Culture Wing-3-09-13 (for New Comers)  

      24. Chalan Chehre Se Brahma Baba Ki Pratyakshata - 28-08-2013  

      25. Atam Abhimani Sthiti me sthit rahne ki vidhi - 02-09-2013  

      26. Question & Answer - 7-7-13  

      27. Soul Consciousness & Meditation - 06-10-2013  

      28. Safety Ka Adhar Dehi Abhimani Sthiti - 14-11-13  

      29. Behad Ka Vairagya - 28-11-13  

      30. Satsang Shudh Ann - 13-12-13  

      31. Behad Ka Vairagya - 29-12-13  

      32. History of the Prajapita Brahma Baba - 13-04-2014  

      33. Easy Meditation for Busy People  

      34. Bhatti ka Lakshya evom Uddeshya-Sheilu Behnji & Shashi Behnji-18-04-14  

      35. Nimitt Atma Aur Iswariy Parivar Se Ruhani Sneh-22-04-14  

      36. Bhatti ka Lakshya evom Uddeshya-26-04-14  

      37. Chehre Aur Chalan Dwara Seva-27-04-14  

      38. Veste Band-Wieght Kum Kare-05-05-14  

      39. Easy Meditation for Busy People  

     40. Befikar Badshah 23-05-14  

         
01 7006-01 Rajyoga Shibir    
    01. Atmik Shakti Ki Pahchan  

     02. Atmik Shakti Ki Anubhati  

    03. Parmatma Ki Shakti Ki Pahchan  

     04. Parmatma Ki Shakti Ki Anubhati  

    05. Rajyog Ka Adhar aur Vidhi  

    06. Rajyog A Journey  

    07. Kaal Chakra  

    08. Karma Darshna  

    09. Rajyog Jivan Jeeneke Ki Kala  

         
02 7006-02 Jeevan Mulya     
     01. Sacchai (Honesty)  

    02. Dhridhata (Determination  

    03. Sahansheelata (Patience)  

    04. Namrta (Humility)  

    05. Vishwas (Trust)  

     06. Santulan (Balance)  

     07. Swantrata (Freedom)  

    08. Sanmman (Respect)  

    09. Santustata (Contentment)