Bhatti Classes - 2011-2013

Contact Us


Sr Code No. Title Download
MP3
01 5060 Adhakumaro Ki Bhatti  
    01. Brahman Jivan - Brizmohan Bhai

    02. Jivanmukt- Janki Dadiji

    03. Yogi Jivan - Asha Bahan

    04. Pavitrata - Gulzar Dadiji

    05. Commentry - Asha Ben

    06. Sanskar Parivartan - UshaBen

    07. Santustata - RM Dadiji

    08. Nimitbhav - NirwairBhai

    09. Yagya Rakshak - Geeta Ben

    10. Sadhana - Sheilu Ben

    11. Swastya - Dr Satish Gupta

    12. Mohini Ben - Munni Ben

    13. Commentry - Sushma Ben

    14. Swarnim Bhavishya - Niranjana

    15. Sandesh - GulzarDadiji

   

 

02 5062 Yugalo Ki Bhatti  
    01. Om Shanti Audio Channel

    02. Swagath Sathra

    03. Janki Dadiji

    04. Ratanmohini Dadiji

    05. Paradadiji & Rukmini Behen

    06. Vatan Sandesh - Gulzar Dadiji

    07. Nashtomoha - Nirwai Bhai

    08. Daivi Pariwar - Ramesh Bhai

    09. Brijmohan Bhai

    10. Ameerchand Bhai

    11. Dadiji Saath Anubhav 0 Dr Satish Gupta

    12. Dadiji Saath Anubhav - MohiniBen

    13. Dadiji Saath Anubhav - Sudesh Ben

    14. Anubhav - Vedanti Behen

    15. Swasthiti Sthirata - Jayanti Ben

    16. Asha Didi

    17. Safalata - Santosh Didi

    18. Shiv Shakti Swarup - Usha Ben

    19. Yagya Rakshak - Geeta Behan

    20. Om Shanti Audio Channel

    21. Om Shanti Audio Channel

    22. Janki Dadiji

    23. Jayanti Behan

    24. Lokarpan Programme

    25. Lokarpan - Sthamb

    26. Niranjana Behan

    27. Jwala Swarup - Geeta Ben

    28. Nirvigna Sthithi - TruptiBen

    29. Rani Behan

    30. Sarala Behan - Mehasana

    31. Sudesh Behan

    32. Usha Ben - Commentry

    33. Sharada Ben - Commentry

    34. Ramnath Bhai

    35. Pavithrata - Raju Bhai

    36. Om Shanti Audio Channel

   

 

03 5064 Matao Ki Bhatti - 2008  
    01. Paramatma Sneh - Shukla Ben

    02. Santushata - Ratan Mohini Dadiji

    03. Anadi Swarup Stiti - Sheilu Ben

    04. Nastomoh Swarup - Sheilu Ben

    05. Class - Janki Dadiji

    06. Sanskar Parivartan - Nirwair Bhai

    07. Dincharya Me Aloukikta - Usha Bahen

    08. Aadi Swarup Commentry - Usha Ben

    09. Prashna - Uttar

    10. Pujya Swarup Commentry - Geeta Bahen

    11. Sampurna Pavitrata - Gulzar Dadiji

    12. Class - Janki Dadiji

    13. Behad Vairagya Vriti - Mohini Ben

    14. Sandesh - Gulzar Dadiji

    15. Class - Janki Dadiji

    16. Cass - Janki Daiji

   

 

04 9066-1 Samarpit Bhaiyo Ki Bhatti  - 2011   
    01. Om Shanti Audio Channel (H)

    02. Reception Session 31-07-2011

    03. Nimit Nirmaan-Nirmal Vani-Gulzar Dadiji -2-08-11

    04. Vijay Ki Sadhan Full Stop- R M Dadiji - 1-08-11

    05. Umang Utsah - Nirwair Bhai - 03-08-11

    06. Amritvela Alert Rahana - Santosh Ben - 2-08-11

    07. Manjeet Jagatjeet - Ameerchand Bhai - 2-08-11

    08. Will Power Jama Karna -Atam Prakash - 02-8-11

    09. Ak Ke Phoolon Ko Arpan - Raju Bhai - 1-08-11

    10. Atmaabhimani Sthiti - Geeta Ben - 1-08-11

    11. Jwala Swaroop Parivartan - Suraj Bhai - 1-08-11

    12. Realization - Sharada Ben - 2-08-11

    13. Silence Power - Ameerchand Bhai - 3-08-11

    14. Pavitrata Jeevan- Santosh Ben - 1-08-11

    15. Swa Nirikshan - Sharadha Ben - 1-08-11

    16. Om Shanti Audio Channel (E)

   

 

05 9066-2 Samarpit Bhaiyo Ki Bhatti  - 2012  
    01. Om Shanti Audio Channel

    02. Swagat Satra

    03. Blessings - Dadi Jankiji

    04. Inspirations - Gulzar Dadiji

    05. Karan Ke Bajay Nivaran - Ratanmohini Dadiji

    06. Baba Ke Sath Ka Anubhav-Nirwairji

    07. Deh Abhiman Se Mukti - Chakradhari Didiji

    08. Baba Ke Sath Ka Anubhav - Atam Prakashji

    09. Armaan Farmaan & Swamaan - Raju Bhai

    10. Light & Might Commentary - Atamprakashji

    11. Atmanubhuti - Niranjana Bahan

    12. Baba Ke Right Hand - Chakradhari Didiji

    13. Jwalaswaroop - Chakradhari Didiji

    14. Om Shanti Audio Channel

    15. Om Shanti Audio Channel

    16. Man Ekhagre Karneki Vidhi - Suraj Bhai

    17. Parivarta - Mahesoosta - Ramnath Bhai

    18. Pavitrata - Bedaag Heera - Chekradariji

    19. Samarpit Jeevan Ka Aayaam - Geeta Ben

    20. Fullstop Lagana - Niranjana Ben

    21. Yog Ka Vidhi - Chakradharididiji

    22. Mukti ka Gate - Niranjana Ben

    23. Commentary - Geeta Ben

    24. Panel (Q & A)

    25. Consentration Power- Ramslokji

    26. Bhog Sandesh

    27. Anubhav - Chekradari Bahan

    28. Om Shanti Audio Channel

     

  

  01  1st Group Bhatti - 2013   
    00. Swagat Satra Yog Tapasya Mothers Bhatti - 11-06-13
     01. Bhatti Ka Laksya Avm Udeshya - Shashi Bhenji - 07-06-2013

    02. Atamabimani Shthti me Shtht hone ki vidhi - Sheilu Bhenji - 07-06-2013

     03. Ratanmohini Dadiji - 07-06-2013

    04. Karmatit Shthti - Mohan Singhal Bhaiji - 07-06-2013

    05. Brahma Baba saman Befikar Badshaah ki Shthti - Raju Bhai - 08-06-2013

    06. Realisation - Raju Bhai 08-06-2013

     07. Lighthouse Mighthouse Shthti - Atamprakash Bhaiji - 08-06-2013

     08. Srimat ki Lagam dwara Manjeet- Jagatgeet - Ramnath Bhai - 08-06-2013

     09. Brahmin jivan ki visheshtayen - Usha Bhenji - 09-06-2013

     10. Self Realisation - Trupti Bhenji - 09-06-2013

     11. Farishta swroop me raha farishtepan ki Anubhuti - Geeta Bhen - 09-06-2013

     12. Sadhana aur Sadhana ka Balance - Trupti Bhenji - 09-06-2013

     13. Ishwariya Maryadayen avo Pavitrata - Suraj Bhai - 10-06-2013

     14. Baba ka Sath ke Anubhav - Atamprakash Bhaiji - 10-06-2013

     15. Anubhav ki len-den - 10-06-2013
     16. Drishti Vritti Smruti - Sister Jayanti - 11-06-13
     17. Sarva Sambandhon Ka Anubhav -Sister Sushma- 12-06-13
     18. Yog Ki Gahan Anubhuti - Sr. Chakradhari- 12-06-13
          
  02  2nd Group Matao Ki Bhatti  
     01. Bhatti Ka Laksya avo Udeshya - Nalini Bhenji 14-06-2013

    02. Mothers Class- Dadi Janki -13-06-13

    03. Commentry - Geeta Bhen 15-06-2013

     04. Srimat ki Lagam dwara Manjeet- Jagatgeet - Ramnath Bhai 15-06-2013

    05. Befikra Badshah - Sr. Chakradhari -13-06-13

    06. Dadi Ratan Mohini Ji - 13-06-13

    07. Dadiji Ke Saat Ka Anubhav - Munni Beh 15-6

     08. Shila Bahin - 12-06-13

     09. Befikra Badshah - Sr. Chakradhari - 13-06-13

     10. Tapasya Dwara Paripakwa Avastha Githa Behn 14-6

     11. Dadi Ratan Mohini Ji - Mother Bhatti

     12. Mamma Viseshtaye Sunanda Behn 15-6-13

     13. Paristhitiyom per Vijay- Swasthiti Kamlesh Behn 14-6

     14. Dridta - Usha - 13-06-13

     15. Man Jeet Jagat Jeet - Atam Prakash -13-06-13

     16. Sadhna Aur Sadhan - Br. Raju -12-06-13

     17. Panel -Mothers Bhatti -15-06-13

     18. Baba Aashaye Poora kare Ratan Mohini Dadiji 14-6

     20. Teevra Purusharth ki Vidhi Chakradhari Behn 14-6-13

     21. Ishwariya Palana Ka Anubhav - Sushma Behn 14-6-13

     22. Samay ka Mahatwa Dr Savita Behn 14-6-13

     25. Khush Raho Khushi Banto Sushma Behn 15-6-13

     28. Swa-Parivartan Kamlesh Behn 12-6-13

     29. Parivartan&Paripakwa Kamlesh Behn 16-6-13

     32. Sarva Shakti Sampann Jeevan - Urmila Behn 16-6-13

       

 

  03  3rd Group Kumario Ki Bhatti   
     00. Swagat Shabdo dwara - Shashi Bhenji 14-06-2013

    01. Bhatti Ka Laksya avo Udeshya - Nalini Bhenji 14-06-2013

    02. Class -Brij Mohan -19-06-13

     03. Commentry - Geeta Bhen 15-06-2013

    04. Srimat ki Lagam Dwara Manjeet- Jagatgeet - Ramnath Bhai 15-06-2013

    05. Brahma Baba saman Befikar Badshaah ki Shthti - Sheilu Bhen 16-06-2013

    07. Jwala-swaroop Shthti - Atamprakash Bhaiji 16-06-2013

     08. Class - Shaku Bhenji - 16-0613

     09. Sakar Baba Mamma ke Sath ke Anubhav - Nilini Bhenji & Sheilu Bhenji 17-06-2013

     10. Prakruti par Vijay - Mohan Singhal Bhaiji 17-06-2013

     11. Paripajva Avastha - Sr. Geeta - 14-06-13

     12. Paristhiti Par Vijay - Sr. Kamlesh - 14-06-13

     13. Teevra Purusharth Vidhi - Sister Chakrdhari - 14-06-13

       

  

  04  4th Group Brother's Bhatti  
     01. Inaugural - Brothers Bhatti - 20-06-13

    02. Samay Ki Value - Ramesh Bhai Ji 20-6-13

    03. Bhatti Ka Uddeshya - Sr. Chandrika - 20-06-13

   04. Vijay Prapt Karne Ka Adhar - Mohan Singhal 21-6-13

    05. Balance Se Blessings - Chandrika Behn -21-6-13

      06. Anubav Ki lenden - 24-06-13

    07. Ashariri Avastha - Dadi RM - 22-06-13

     08. Balance Se Blessings - Chandrika Behn - 21-6-13

       09. Dridta Se PAripakvata - Sr. Usha -22-06-13

     10. Khushi - Atam Prakash - 21-06-13

       11. Mama Saman Vafadar Agyakari - Chandrikaben - 24-06-13

    12. Manjeet Jagat - Atam Prakash - 22-06-13

    13. Paristhiti par Vijay - Chandrika Behn - 22-6-13

     14. Sapoot Ban Saboot Dein - Raju Bhai - 21-6-13

    15. Sarva Khazane Safal Karne Ki Vidhi - Ramesh - 23-06-13

     16. Swa Sthiti se Paristhiti Se Par - Chandrikaben - 22-06-13

    17. Tapasya Se Paripakvata - Sr. Geeta - 21-06-13

    18. Teevra Purusharth - Sr. Santosh - 21-06-13

     19. Yagya Snehi - Br. Nizar - 24-06-13

    20. Youth Wing Service News - Sr. Chankrida - 23-06-13