Alokik Geetanjali - BK Dr Sachin

Contact Us


Sr No. Title Original Song MP3 Explanation by Dr Sachin Bhai Doc Htm
  Alokik Geetanjali         
  01. Amritvela Shuddh Pavan Hain - 06-08-18
  02. Satya Hi Shiv Hain - 07-08-18
  03. Antarman Me Jyoti Jaga Lo - 08-08-18
  04. Nit Yaad Karo Man Se - 09-08-18
  05. Shiv Pita Ko Ab Yaad Karo - 13-08-18
  06. Yogi Bano Gyani Bano - 14-08-18
  07. Are Shiv Ki Yaad Rahegi - 16-08-18
  08. Andhkar Man Ka Mite - 21-08-18