BK Sachine Classes - New

Contact Us


Sr Code No. Title   Link
4500 4500 New Classes   MP4   MP3
         
    Year 2017    
  01  Brahma Baba ke Jeevan ke 18 Aadhyay-Part - 1- DR. BK Sachin - 18-01-17  
  02  Brahma Baba ke Jeevan ke 18 Aadhyay-Part - 2 - DR. BK Sachin - 19-01-17  
  03  Special Class on Smriti Day - Dr. BK Sachin - 19-01-17  
  04  Brahma Baba ke Jeevan ke 18 Aadhyay-Part - 3 - DR. BK Sachin - 20.01.17  
  05  Mansa Seva Ki Aviral Dhara - BK Dr Sachin - 11-02-17  
  06  My True Valentine - SachinBhai - 15-02-17  
  07  Maya's April Fool - Eng - Dr BK Sachin - 01-04-17  
  08  Purusharth Ke Vyakaran Ki Trutiyan - Bhatti Class - BK Dr. Sachin - 02-05-17  
  09  The Divine Seven Feet Intellect of Sanjay - BK Sachin - Eng - 12-05-17  
  10  Dharamraj ki Adalat - BK Dr Sachin - 15-05-17  
  11  The Aladdin's Magical lamp of Control - BK Dr Sachin - 10-06-17  
  12  Chintan ka Saaransh - Maun - BK Dr Sachin - 25-06-17  
  13  Silence - A Magical Amulet - BK Dr. Sachin - 25-06-17  
  14  Food for Mood - BK Dr Sachin - 01-07-17  
  15  Brahmin Jeevan me Saat Janm - 11-07-17  
  16  Drama AM - 16-07-17  
  17  Shivbaba aur Chalis Chor - BK Dr. Sachin - Bhatti - 17-07-17  
  18  Nirmal Man Ka Diabetes - Bhatti - BK Dr. Sachin - 24-07-17  
  19  Prem Panth Aiso Kathin - Bhatti - BK Dr. Sachin - 25-07-17  
  20  Murli Manthan Ki 52 Vidhiya - Dr Sachin - 31-07-17  
  21  Classes - 11-08-17  
  22  Spiritual Enlightenment - BK Dr. Sachin - 12-08-17  
  23  Sadhano ki Dastan ek band Rasta - Bk Dr Sachin - 18-08-17  
  24  Energetic Food For Black mood - Dr Sachin - 28-08-17  
  25  Ye Kahani Hain Diye Ki Aur Toofan Ki - Dr Sachin - 28-08-17  
  26  Asanas Of Raj Yoga - BK Dr Sachin - 10-09-17  
  27  Samay Nahi Hain - Ek La ilaj Rog - BK Dr Sachin - 12-09-17  
  28  Satyam Shivan Sundaram - Eng - Dr Hina - 14-09-17  
  29  Spiritual Rain Coat - Sr. Heena - 16-09-17  
  30  Khaun Khaun Aur Pet Main Balaun - BK Dr Sachin - 27-09-17  
  31  Avyakt Milan - BK Dr Sachin - 07-10-17  
  32  Spiritual Reengineering - Dr BK Sachin 14-10-17  
  33  Tamso Ma Jyotirgamaya - BK Dr. Sachin - 19-10-17  
  34  Dristi Of God - Eng - Dr Hina - 20-10-17  
  35  Be Still & Know God - BK Dr Sachin - 26-10-17  
  36  Drama Ke Solah Raaz - BK Dr Sachin - 26-10-17  
  37  Man Tarpat Hari Darshan Ko Aaj - BK Dr Sachin - 10-11-17  
  38  Pathless Path - Dr BK Sachin - 20-11-17  
  39 Spiritual Tonics For Medical Students - BK Dr Sachin - 30-10-17  
  40 Satyam Shivam Sundaram - BK Dr Sachin - 03-11-17  
  41 Dr. Sachin's Experience - Part-1
  42 Dr. Sachin's Experience - Part-2
  43 Creating Newness within - 24-12-17
  44 044. Health Talk on First Aid - (PB 21-10-13)  
  45 045. Health Talk on Food Safety - World Health Day 2015  
  46 046. Health Talk on Hypertension 1 - (PB 06-09-13)  
  47 047. Health Talk on Hypertension 2 -(PB 06-09-13)  
  48 048. Health Talk on Swine Flu (PB 26-02-15)