Classes -  February 17

 

Sr Title Download
MP4
Download
MP3
  01. Class - Sister Jayanti - Eng - 29-01-17
  02. Interview with Sister Jayanti - Eng - 04-02-17
  03 Yog Ki Gehraayi aur Prayog - Raju Bhai
       
  Spirituality Retreat    
  04. Inaugural- Spirituality Retreat - 03-02-17
  05. History of Brahma Kumaris Institution - Sr. Shielu - 04-02-17
  06. Positive Thinking - Spirituality Retreat - 04-02-17
  07. Stress Free Living - 04-02-17
  08. Vision & Mission of the Divine - 04-02-17
  09. Rajyog - Sr. Geeta - 05-02-17
  10. Science and Spirituality - 05-02-17
  11. Anger-free Living - 05-02-17
       
  12. Ekras - Achal - Adhol - Nirvigna Stithi - Raju Bhai
  13. Brahma Baap Samaan Befikar Badhshah ki Stiti - Raju Bhai
  14. Eswariya Niyam - Maryadayen Aur Shrimath - Raju Bhai
  15. Class in London - Sr. Jayanti - 05-02-20
  16. Am I crying over spilt Milk - Dr Hina - 10-02-17
       
  17. Dharm Shresht Karm Shresht - Indra Bahen -15-02-17  
  18. Simlicity & Safety - Sr. Jayanti - 15-02-17  
  19. Simplicity through the Yagya History - Sheilu Bahen - 15-02-17  
  20. Spirituality and Mental Health - Dr. Avdesh Sharma - 16-02-17
  21. Wisdom in Action - Didi Nirmala - 18-02-17
  22. Nishchaya Me Power - Sr. Meera - 18-02-17  
       
  23. Chaitanya Rang Roop Khushbu - Br. Ramlochan - 19-02-17
  24. Swa Parivartan Se Vishwa Parivartan - 19-02-17
  25. Safal Karo Safalata Pao - Sr. Manju - Berhmapur - 19-02-17
  26. Mere Karma Meri Pehchan - Sr. Santosh - 20-02-17
  27. Shiv Jayanti - Gayan sarovar 2017
       
  Uploaded 03-03-2017    
  028. Shivratri Leicester - 18-02-17  
  029. Our Spiritual Identity - Sr. Mohani - 23-02-17  
  030. Brahmin So Farishta - Dr. Satish Gupta - 23-02-17
  031. Karmateet Sthiti - Br. Nirwair - 24-02-17
  032. Karmayog Dwara Karmabhog Par Vijay - Dr. Banarsi das - 24-02-17
  033. Understanding and getting Benefit From Avyakt Bapdada - Sr. Shielu - 24-02-17  
  034. Revision of AM (24-02-2017) - Sr. Mohini - 25-02-17  
  035. Swarg Ki Taiyari - Sr. Sudha - 25-02-17  
  036. Mainpan Se Mukt - Br. Bhagwan - 25-02-17  
  037. Shiv Jayanti - Peace Park - 25-02-17
  038. Halchal Me Achal - Sr. Rajni - 26-02-17
  039. KhushI Jaisi Khurak - Sr. Bhavna (NZ) - 26-02-17
  040. Marjeeva Janam - Sr. Nirupama - 26-02-17  
  041. Ruhani Decoration - Sr. Sudesh - 26-02-17  
  042. Shivratri - London - 26-02-17
  043. Simplicity in Relationships - Br. Ken - 27-02-17
       
       
       
       
       

Back | Top