Classes -  May 17

 

Sr Title Download
MP4
Download
MP3
 

May 2017

   
  01. Maun ki Shakti Evom Bhatti Ka Lakshya - Sheilu Bahen -29-4-17  
  02. Nirvighn Sthiti Kaise Banaye - Usha Bahen - 30-4-17  
  03. Silence ki Shakti - Dr Savita Bahen - 30-4-17  
  04. Karmateet Avastha - Mohan Singhal Bhai - 30-4-17  
  05. Seva Me Baba ke Sang Ka Anubhav - Satish Bhai - 30-4-17  
  06. Yog Dwara Santushta aur Saralta - Raju Bhai -01-05-17  
  07. Vrutti Se Vibration - Dr Prem Masand - 01-5-17  
  08. Swa Sthiti Se Paristhitiyon Par Niyantran - Ramnath Bhai - 01-05-17  
  09. Kavita Bahen - 01-05-17  
  10. Sankalpon Ki Dhrudata - Urmila Bahen - 02-05-17  
  11. Sangamyugi Jivan Mukt Shtiti Ka Anubhav - Geeta Bahen - 02-05-17  
  12. Purusharth Ke Vyakaran Ki Trutiyan - BK Dr. Sachin - 02-05-17  
       
 

Security Service Wing - 2017

   
  01. Inaugural Session - 28-04-17
  02. Making Mind Your Best Friend - Prof EV Swaminathan - 28-4-17
  03. Self Empowerment - BK Kamla (Delhi) - 29-4-17
  04. Managing Challenging Situations - EV Swaminathan - 29-04-17
  05. Reception & Inaugural - 29-04-17
  06. Spiritual Solution of Problems - BK Surya & BK Rupesh - 29-4-17
  07. Promoting Harmonious Relationship - BK Ashmita - 30-04-17
  08. Sleep Management - Cdr Shiv Singh - 30-04-17
  09. Enhancing Inner Strength - BK Ritu (Navi Mumbai) - 30-4-17
  10. Emotional Mastery - Dr. Prem Masand - 01-05-17
  11. Stress Management - BK Krina (Mumbai) - 01-05-17
  12. Art of Happy Living - Dr. Savita - 01-05-17
  13. Cultural Evening - 01-05-17
  14. Choose Change Become - Sr. Chanda - 02-05-17
  15. Valedictory Inspirational Leadership - 02-05-17
  16. Art of Happy Living - Br. Sati - 02-05-17
       
 

Sports Wing - 2017

   
  01. Reception Session - 05-05-17
  02. Inaugural Session - 06-05-20
  03. Feeling Vibrant - BK Balram Talreja - 06-05-17
  04. Cultural & Magic Show Sports - 06-05-17
  05. 3D Sports - BK Radhika - 07-05-17
  06. Designing Sports Life - BK Ritu - 07-05-17
  07. Discipline, Determination & Dedication - Mr SM Arif - 07-05-17
  08. Managing Stress in Sports - BK Anjali - 07-05-17
  09. Panel Session - 07-05-17
  10. Valedictory Session - 08-05-17
       
 

Bhatti - 1- May  2017

   
  01. Maun ki Shakti Evom Bhatti ka Lakshya - Sheilu Bhen - 06-05-17  
  02. Swa Sthiti Dwara Paristhitiyon Ka Niyantran - Geeta Bahen - 07-05-17  
  03. Mamma Baba Ke Sath Ka Anubhav - Karuna Bhai - 07-05-17  
  04. Achal Adol Nirvigan Sthiti - Dr Satish Gupta - 07-05-17  
  05. Murli Revision - BK Dr Sachin - 07-05-17  
  06. Man Jeete Jagat Jeet - Mohan Singal Bhai - 08-05-17  
  07. Man ki Dance - Dr Prem Masand - 08-05-17  
  08. Yoga Ki Stage aur Praptiya - Ramlochan Bhai - 08-05-17  
  09. Sresth Bhagy Banane Ki Vidhi - Ramnath Bhai - 08-05-17  
  10. Nirvigan Sthiti - Usha Bahen - 09-05-17  
  11. Creative Yoga - 1 - Trupti Bahen - 07-05-17  
  12. Creative Yoga - 2 - Trupti Bahen - 07-05-17  
  13. Creative Yoga - 3 - Trupti Bahen - 08-05-17  
  14. Creative Yoga - 4 - Trupti Bahen - 09-05-17  
       
 

Bhatti - 2- May  2017

   
  01. Maun ki Shakti evom Bhatti ka Lakshya - Sheilu Bahen - 13-5-17  
  02. Ashariri Sthit i- Dr Savita Bahen - 14-5-17  
  03. Vrutti Se Vayumandal par Prabhav - Dr Prem Masand - 14-5-17  
  04. Silence ki Shakti - Geeta Bahen - 14-5-17  
  05. Murli Revision - Dr Sachin Bhai - 14-5-17  
  06. Brahmino me Divyagun kaise aaye - Ramnath Bhai - 15-05-17  
  07. Dadi Jankiji - 15-05-17  
  08. Prakrutijeet kaise bane - Mohan Singal Bhai -15-05-17  
  09. Mansa Seva - Dr Nirmala Didi - 15-05-17  
  10. Dharmraj ki Adalat - Dr Sachin Bhai - 15-05-17  
  11. Nirvigan Sthiti - Usha Bahen - 16-05-17  
  12. Nirakari Nirvikari NirAhankari - Sheilu Bahen - 16-05-17  
       
 

Bhatti - 3- May  2017

   
  01. Bhatti Ka Lakshya Evom Uddeshya - Niranjana Bahen-27-05-17  
  02. Swa Sthiti Dwara Paristhiti Par Vijay - Pushpa Bahen-28-05-17  
  03. Nirakari Nirvikari Nirahankari - Sheilu Bahen - 28-05-17  
  04. Baba Ke Sath Gahan Yog - Ramnath Bhai - 28-05-17  
  05. Murli Revision - Dr Sachin Bhai - 28-05-17  
  06. Vrutti Se Vayumandal Par Prabhav - Dr Prem Masand - 29-05-17  
  07. Class - Brij Mohan Bhaiji - 29-05-17  
  08. Bap Saman Sampurn Sthiti - Geeta Bahen -29-05-17  
  09. Baba Ke Sath Ka Anubhav - Mohan Singal Bhai - 29-05-17  
  10. Vigan Vinashak Sthiti - Raju Bhai - 29-05-17  
  11. Brahmin So Farista So Devta - Dr Niranjana Bahen - 30-05-17  
  12. Manmanabhav Madhyajibhav - Dr Satish Gupta - 30-05-17  
       
 

Value Education Conference

   
  01. Inaugural - 12-05-17  
  02. Reception - 12-05-17  
  03. Happiness a Daily Decision - 13-05-17  
  04. Tapping the Power - 13-05-17  
  05. History - Sr.Savita - 13-05-17  
  06. Nurturing Relationships thru Values - 14-05-17  
  07. Role of Values & Spirituality in Education - 14-05-17  
  08. Leading thru Being - 14-05-17  
  09. Valedictory Session - 14-05-17  
       

Back | Top