Classes - December 17

 

Sr Title Download
MP4
Download
MP3
  001. Prabhu Prem Ka Anand - Sr. Prem (Faridkot) 01-12-17  
  002. Mayajeet Sanskarjeet - Br. Ramlochan - 01-12-17  
  003. Sangamyug Maujo Ka Yug - Sr. Laxmi - Hansi - 01-12-17  
  004. Baba Sath Anubhav - Br. Mohan Singhal - 02-12-17  
  005. Jwalamukhi Yogabhyas - Sr. Sushma - 02-12-17  
  006. Entering and Centering Conversation - Rosemary Bahen & Suman Bahen - 02-12-17  
  007. Punya Ka Khata - Sr. Savita - 02-12-17  
  008. Gift Class - DJ RM Monneben - 02-12-17  
  009. Q Ans Pannel - 03-12-17  
  010. Anhad Anand - Sr. Geeta - 03-12-17  
  011. Morning Class - Sr. Jayanti - 03-12-17  
  012. Night Class - Br. Sachin - 03-12-17  
  013. Class - Sr. Sushma - 03-12-17  
  014. Prabhavit Hona Pradhinta - Br. Atam Prakash - 03-12-17  
  015. Dani Mahadani Vardani - Sr. Shielu - 03-12-17  
  016. Behad Ki Vairagya Vritti - Sr. Usha - 04-12-17  
  017. Brij Mohan bhai interviewed by Suman ben - 04-12-17  
  018. Class - Sr. Chandrakala - 04-12-17  
  019. Dadiyon Sath Anubhav - Br. Raju - 04-12-17  
  020. Evening Class Dadi Janki - 04-12-17  
  021. Evening Class Dadi Janki (Eng) - 04-12-17  
  022. Sahaj Purusharthi - Sr. Amirchand - 04-12-17  
  023. Baba Milaqn Vidhi - Br. BM - 04-12-17  
  024. Brij Mohan bhai interviewed by Suman ben - 04-12-17  
  025. Dadiyon Sath Anubhav - Br. Raju - 04-12-17  
  026. The Story of OM - Sr. Sheilu - 04-12-17  
  027. Parmatm Anubhuti - 05-12-17  
  028. Adi Ant Ka Purusharth - Br. Ramnath - 05-12-17  
  029. Antarmukhta Ka Anand- Br. Nirwair - 05-12-17  
  030. Meeting Bapdada - Eng - 05-12-17  
  031. Meeting Bapdada - Hindi - 05-12-17  
  032. Prabhu Milan - Br. Surya - Eng - 05-12-17  
  033. Prabhu Milan - Br. Surya - Hindi - 05-12-2017  
  034. Adi Ant Ka Purusharth - Br. Ramnath - 05-12-17 - (I)  
  035. Class - Br. Mruthyunjay- 06-12-17  
  036. Mou with AICTE - 06-12-17  
  037. Umang Utsah - Br. Banarsi - 06-12-17  
  038. Baba Ki Ashaye - Br. Karuna - 06-12-17  
  039. Svabhav Sanskar Parivartan - Br. Satish Gupta - 07-12-17  
  040. Yog Ka Prayog - Br. Bharat Bhushan - 07-12-17  
  041. Evening Class - Dadi Janki - Hindi - 07-12-17  
  042. Evening Class - Dadi Janki - English - 07-12-17  
  043. Baba Ke Anubhav - Br. Atam Prakasha Press - 07-12-17  
  044. Evening Class - Dadi janki - 08-12-17  
  045. Evening Class - Dadi janki - Eng - 08-12-17  
  046. Sangathan Ka Ball - Sr. Urmila - 08-12-17  
  047. Sanskar Parivartan - Br. Bhagwan - 08-12-17  
  048. Svabhav Sanskar Parivartan - Br. Satish Gupta - 07-12-17  
  049. How to Become a Pearl in Baba s Eyes - Sis Denise 07-12-17  
  050. Night Class - Nanjappa Bhai - 08-12-17  
  051. Night Class - Br. Sachin - 10-12-17  
  052. How to Become a Pearl in Baba s Eyes - Sis Denise - 07-12-17  
  053. Evening Class - Dadi Janki - 11-12-17 - H  
  054. Evening Class - Dadi Janki - 11-12-17 - E  
  055. Evening Class - Dadi Janki - 12-12-17 - H  
  056. Evening Class - Dadi Janki - 12-12-17 - E  
  057. Class - Dr. Shrimant Shahoo - 01-12-17  
  058. Class - Chhotelal Bhai - 29-11-17  
  059. Evening Class - Dadi Janki - 13-12-17 - H  
  060. Evening Class - Dadi Janki - 13-12-17 - E  
  061. Evening Class - Dadi Janki -14-12-17 - H  
  062. Evening Class - Dadi Janki -14-12-17 - E  
  063. Adhyatmikta ki Avashyakta - Sr. Urmila - 15-12-17  
  064. Sashakt Kisan-Samriddh Ganv - Mahasammelan - Swagat - 15-12-17  
  065. Atam Anubhuti - Sr. Geeta - 16-12-17  
  066. Cultural Program - Mahasammelan - 16-12-17  
  067. Ekta Aur Gyan Se Sashakt Kisan - Mahasamelan - 16-12-17  
  068. Sashakt Kisan-Samriddh Ganv - Mahasammelan - Udghatan -16-12-17  
  069. Vigyan Evam Adhyatmikata - Krashi Mahasammelan - 16-12-17  
  070. Back to Basic - Krashi Mahasammelan -17-12-17  
  071. Geeta Gyan Krashi Vigyan - 17-12-17  
  072. Mahila Evam Yuva - Krashi Mahasammelan - 17-12-017  
  073. Param Satya Ki Pahachan - Sr. Shielu - 17-12-17  
  074. PitashrI Brahma Baba - Sr. Shielu - 17-12-17  
  075. Swachh Paryavaran - Satra-2 - 17-12-17  
  076. Adhyatmik Shakti ka Strot - Sr. Geeta - 18-12-17  
  077. Anubhav Satra - Krashi Mahasammelan - 18-12-17  
  078. Samapan Satra - Krashi Mahasammelan - 18-12-17  
  079. Night Class - Br. Sachin Bhai - 18-12-17  
  080. Kuriti Mukt - 18-12-17  
  081. RY se Gun Va Shaktitiya - 19-12-17  
  082. Evening Class - Dadi Janki - 21-12-17- H  
  083. Evening Class - Dadi Janki - 21-12-17- E  
  084. Evening Class - Dadi Janki - 22-12-17- H  
  085. Evening Class - Dadi Janki - 22-12-17- E  
  086. Sustaining Practice of OM - Sr. Meera - 23-12-17  
  087. Evening Class - Dadi Janki - 24-12-17- H  
  088. Evening Class - Dadi Janki - 24-12-17- E  
  089. Inner Stability - Sr. Gopi - 24-12-17  
  090. Night Class - Br. Sachin - 24-12-17  
  091. Welcome Grp 4 - Didis - 23-12-17  
  092. Sustaining Practice of OM - Br. Surya - 23-12-17  
  093. Creating Newness Within - Br. Sachin - 24-12-17  
  094. Cultural Christmas Day - 25-12-17  
  095. Evening Class - Dadi Janki - 26-12-17- H  
  096. Evening Class - Dadi Janki - 26-12-17- E  
  097. Night Class - Br. Surya - 26-12-17  
  098. Class in London - Sr. Jayanti - 17-12-17  
  099. Christmas day in London - 25-12-17  
  100. Class in London - Sr. Jayanti - 26-12-17  
  101. Sweetness of Introversion - Sr. Alka - 26-12-17  
  102. KhushI Ki Khurak - Sr. Som - 27-12-17  
  103. Mainpan Ka Tyag - Br. Ramlochan - 27-12-17  
  104. Purity of the Self - Sr. Nirmala - 27-12-17  
  105. Sakar Baba Sang Anubhav - Br. Nitin - 27-12-17  
  106. Unlimited Dis-iterest - Sr. Dipti - 27-12-17  
  107. Gift Class - Dadi Janki - 28-12-17- H  
  108. God & Drama - Sr. Usha - 28-12-17  
  109. Himmate Bachche Madade Bap - Sr. Santosh - 28-12-17  
  110. Nashtomoha Smruti Labdha - Br. Mohan Singhal - 28-12-17  
  111. Nirantar Sewa - Sr. Savita - 28-12-17  
  112. Renunciation for Tapasya - Sr. Meera - 28-12-17  
  113. Bapdada Ki Chhatrachhaya - Br. Karuna - 29-12-17  
  114. Close Relation with God - Sr. Sushma - 29-12-17  
  115. Ishweriya Padaee - Br. Atam Prakash - 29-12-17  
  116. Nishchay Ka Faundetion - Sr. Shielu - 29-12-17  
  117. Class - Sr. Urmil Pune - 29-12-17  
  118. Udti Kala - Sr. Geeta - 29-12-17  
  119. Atidriya Sukh - Br. Raju - 30-12-17  
  120. Nimmit Nirman Nirmal - Br. Mruthyunjay - 30-12-17  
  121. Tapasya Dwara Sampannata - S. Usha - 30-12-17  
  122. Wah Ishweriya Parivar Wah - Br. Brij Mohan - 30-12-17  
  123. Yog Ke Anubhav - Sr. Neha Mum - 30-12-17  
  124. Close Relation with God - Sr. Sushma - 29-12-17  
  125. Heart to Heart - Sr. Asha - 30-12-17  
  126. Interview by Sr. Soniya - Br. Brij Mohan - 30-12-17  
  127. Meeting & Celebration with Bapdada - 31-12-17 - H  
  128. Meeting & Celebration with Bapdada - 31-12-17 - E  
  129. Prabhu Milan - Br. Surya - 31-12-17 - H  
  130. Prabhu Milan - Br. Surya - 31-12-17 - E  
  131. Catching God's Fragrance at this time - Sis.Manju - 30-12-17  
  132. Class in London - Sr. Jayanti - 31-12-17  
  133. Seeing Talents in Others ( Workshop ) - Sis. Lata  
  134. Meditation Connentary - Sis. Trish - 23-12-17  
  135. Welcome Introduction - 26-12-17  
  136. The Heart of the Matter - Sis. Meera 26-12-17  
  137. Blessings - Dadi Jankiji - 26-12-17  
  138. Loving My Self ( Workshop ) - Sis.Ariane - 27-12-17  
  139. Meditation Commentary - Sis.Lata - 27-12-17  
  140. If You need to be a Piller Yourself ( Outdoor Workshop ) - 27-12-17  
  141. Meditation Commentary - Sis. Lata - 28-12-17-1  
       
       

Back | Top