Classes - August  19

 


Sr

Title

Download
Pdf

Download
MP4

Download
MP3

         
  030. Apne Muh Miya Mitthu - BK Dr. Sachin - 08-08-19    
  029. Vishay Vaitarni Nadi Ke Gote - BK Dr. Sachin - 07-08-19    
  028. Bhog Message - Sashi Bahen - Eng - 08-08-19    
  027. Bhog Message - Sashi Bahen - 08-08-19    
  026. Bhog Message - Rukmani Bahen - Eng - 08-08-19    
  025. Bhog Message - Rukmani Bahen - 08-08-19    
  024. Night Class - Ramnath Bhai - 07-08-19    
  023. Yog ka Divya Kavach - BK Dr. Sachin - 06-08-19    
  022. Bhagwan Aur Bhagya - Suraj Bhai -06-08-19    
  021. Atam-Shuddi ke liye Yog Tapasya - Raju Bhai - 06-08-19    
  020. Night Class - Geeta Bahen - 05-08-19    
  019. Q and A - Suraj Bhai - 05-08-19    
  018. Shresht Samaj Nirman - 05-08-19    
  017. Sashakt Mann - Dr. Shrimant Shahoo - 04-08-19  
  016. Param and Dharam Sammelan - 04-08-19  
  015. Shanti Anubhuti Satra - Narain Bhai - 04-08-19  
  014. Merge Todays Murli in your Heart and Let Others Experience That - 04-08-19 - Dadi Janki    
  013. Accurate and Alert - Dadi Janki - 29-07-19    
  012. Remain in Babas Attention - Dadi Janki - 03-08-19    
  011. Morning Murli and Class - Dadi Janki - Hin - 04-08-19  
  010. Morning Murli and Class - Dadi Janki - Eng - 04-08-19  
  009. Inaugural Session - Religious Conference - 02-08-19  
  008. Evening Class - Dadi Janki - Eng - 03-08-19  
  007. Evening Class - Dadi Janki - Hin - 03-08-19  
  006. Sukh Shanti Ka Adhar - Kavita Bahen - 03-08-19  
  005. Swachhta - 03-08-19  
  004. Inaugural Session - Religious Conference - 02-08-19    
  003. Bhog Message - Shashi Bahen - Hin - 01-08-19    
  002. Bhog Message - Shashi Bahen - Eng - 01-08-19    
  001. Bhog Message - Rukmani Bahen - 01-08-19    
 

Old Month Classes

 
 

07. Classes - July 19

 

06. Classes - June 19

 

05. Classes - May 19

 

04. Classes - April 19

 

03. Classes - March  19

 

02. Classes - Feb 19

     

 

 

Back | Top