Hindi Classes - Dec 16

 

Sr Title Download
MP4
Download
MP3
  00. Serving Through Mind - English - Ramnath Bhai - 01-12-16  
  01. Night Class - Suraj Bhai - 01-12-16  
  02. Sada Khush Rahna - Ramlochan Bhai - 01-12-16
  03. Sanskaron Ka Divyikaran - Sr. Urmila - 01-12-16
  04. Bap Saman Banna - Atam Prakash Bhai - 02-12-16
  05. Ishwariya Yagya Evam Shrimat - Geeta Bahen - 02-12-16
  06. Nirvighna Avastha - Anusuiya Bahen - 02-12-16
  07. Class - Saroj Bahen - Delhi - 02-12-16  
  08. Nishchay Buddhi - Pushpa bahen - Delhi - 02-12-16  
  09. Shrimat Ka Mahatva - Asha Bahen - ORC - 03-12-16
  10. Shuddh Sankalp Se Safety - Shielu Bahen - 03-12-16
  11. Vairagya Evan Sadgi - Karuna Bhai - 03-12-16
  12. Being An Easy Yogi Whilst Facing Unexpected Challenges- Br. Brij Mohan- 03-12-16  
  13. Farishta Sthiti - Atam Prakash Bhai - 03-12-16
  14. Class - Sr. Asha 04-12-16  
  15. Halchal Me Achal - Usha Bahen - 04-12-16
  16. Inner Peace Inner Powers - Mruthyunjay Bhai - 04-12-16
  17. Murli Ka Jadoo - Brij Mohan Bhai - 04-12-16
  18. Vidhi Se Siddhi - Raju Bhai - 04-12-16
  19. Night Class - Dr. Sachin - 04-12-16  
  20. Reflection on Morning - A Murli - Shivani Bahen - 04-12-16
  21. Reflection on Morning - A Murli - Shivani Bahen - Eng- 04-12-16
  22. Ishweriya Sang - Nirwair Bhai - 05-12-16
  23. SwaSthitit Se Sukh Shanti - Ramnath Bhai - 05-12-16
  24. Creative Meditation - Br. Tony - 04-12-16  
  25. Combined Swarup - Sr. Shukla - 06-12-16
  26. Realty Royalty Personality - Dr. Satish Gupta - 06-12-16
  27. Night Class - Suraj Bhai - 06-12-16  
  28. Ruhani Nasha Va Khushi - Banarsi Bhai - 06-12-16
  29. Reflection on A Murli 5-12-2016- Didi Nirmala- 06-12-16
  29. Reflection on A Murli 5-12-2016- Didi Nirmala- 06-12-16 - English  
  30. Evening Class - Br. Brij Mohan - 07-12-16
  31. Santushta - Sr Savita - 07-12-16
  32. Maun Ka Mahatva - Sr. Kavita - 07-12-16
  33. Achanak Ever-ready - Sr. Lakshmi Delhi - 07-12-16
  34. Karmo Ki Gati - Bhagwan Bhai - 07-12-16
  35. Night Class - Br. Ashok - Agra - 08-12-16  
  36. Night Class - Br. Nanjappa - 08-12-16  
  37. Night Class - Dr BK Sachin - 11-12-16  
  38. Soul Consciousness - Suraj Bhai - 21.12.16
  39. Murli Ka Class - Raju Bhai - 22-12-16  
  40. Night Class - Sr. Indra -21-12-16      
  41. Class - Sr. Urvashi -14-12-16     
  42. Dadi Janki Classes - October 16 - pdf   
  43. Night Class - Suraj Bhai - 27.12.16  
  44. Avyakt Ishare - Jan 2017     
  45. Jan 2017 - Chart   
  46. 21 Points On Purity based on AM 18-12-2016  
  47. Class in London - Jayanti Bahen - 26-12-16
  48. Murli Churning- Sis Meera- 22-12-16  
  49. Simple Life High Thinking - satish Bhai - 21-12-16  
  50. Making Most of your Time in Madhuban - Sis Meera - 23-12-16  
  51. Sis. Gopi and Dadi Ratan Mohini Class - 24-12-16  
  52. Evening Class - Dadi Janki - 26-12-16 - Eng  
  53. Class - Aasha Didi - ORC- 26-12-16  
  54. Bodiless Stage - Experience - Br. Atam Prakash - 27-12-16  
  55. Divya Abha - Ramlochan Bhai - 27-12-16  
  56. Sangam Yug Ka Bhagya - Radha Bahen- (Lucknow)-27-12-16  
  57. Detachment The Only Route To Divinity - Sis. Gopi - 28-12-16  
  58. Personal Dance With My Future- Sis. Meera - 29-12-16  
  59. Sakshi and Trikaldarshi - Karuna Bhai - 29-12-16
  60. Adhyatmik Paripakvata - Shielu Bahen - 29-12-16  
  61. Class - Meena Bahen - UP - 29-12-16  
  62. Dancing with my Future Form - Brij Mohan Bhai - Eng - 29-12-16  
  63. Ishvariya Bamk Khata - Geeta Bahen- 29-12-16  
  64. Mansa Sewa Ka Mahatva - Mruthyunjay Bhai - 29-12-16  
  65. Nirakari Nirahinkari Nirvikari - Atam Prakash Bhai - 29-12-16  
  66. Om Shanti Swarup - Usha Bahen - 30-12-16  
  67. Reflection in Silence Retreat - Sr. Nirmala - 26-12-16  
  68. Class - Suman Bahen - Fatahgar - 30-12-16  
  69. Samay Ki Pukar - Brij Mohan Bhai - 30-12-16  
  70. Purusharth Ki Vidhi Evam Sidhi - Ramnath Bhai 31-12-16  
  71. Sath Chalne ke liye Ashariri Sthiti - Nirwair Bhai - 31-12-16  
  72. Pratyakshta Pariksha Parivartan Ka Samay - Raju Bhai -30-12-16
  73. Chehre Va Chalan Dwara Pratyakshta - Dr. Satish Gupta - 01-01-17  
  74. Pharishta Sthiti - Chakradhari Bahen - 01-01-17  
  75. Ever Healthy Ever Wealthy - Sr. Savita - 02-01-17  
  76. Satyata Ki Shakti - Divya Prabha bahen - 02-01-17
  77. Inspirations - Ratanmohini Dadi Ji - 28-12-16  
  78. Baap Saman - Aatm Bhai (Press) - 28-12-16  
  79. Night Class - Suraj Bhai 02-01-17  
  80. Dadi Janki Message - 02.01.17  
  81. Nirvighna Sthiti - Mohan Singhal Bhai - 02-01-17
  82. Swa Sthiti Evam Sewa - Banarsi Bhai - 02-01-17
  83. Nashtomoha Smruti Labdha - Urmila Bahen - 03-01-17  
  84. Raja Yoga - A Simple Life - Dipti Bahen - 03-01-17  
  85. Baba's Direction - Dadi Rukmani - 03-01-17  
  86. 101st Birthday Celebration of Dadi Janki - 1-01-2017
       
       
       
       
       

Back | Top