Classes

 


Sr

Title

Download
MP4

Download
MP3

 

January 2020

   
  01. 4 Subject Ka Anubhav - Dr. Satish Gupta - 01-01-20
  02. 104th Birthday Celebration of Dadi Janki - Eng - 01-01-20
  03. 104th Birthday Celebration of Dadi Janki - Hin - 01-01-20
  04. Mera Bharat Harit Bharat - 01-01-20
  05. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 02-01-20  
  06. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 02-01-20  
  07. Bhog Message - Sr. Sachi - Eng - 02-01-20  
  08. Bhog Message - Sr. Sachi - Hin - 02-01-20  
  09. Pharishto Ki Chal - Sr. Gita - Madhuban - 02-01-20
  10. Sambandh Aur Bandhan Me Antar - Ramnath Bhai - 02-01-20
  11. Stage of  Sovereignty - Sr. Savita - 02-01-20
  12. Swarj Adhikari So Bap Saman - Bhagwan Bhai - 02-01-20
  13. Unees Bees Mein Antar - BK Dr. Sachin - 02-01-20
  14. Make Everything Worthwhile & Receive Success Interview with Raju Bhai - 03-01-20
  15. Vidaee Aur Badhaee - Sr. Urmila - 03-01-20  
  16. Morning Class in London - Sr. Jayanti - 05-01-20
  17. Samay Ki Pukaar - Suraj Bhai - 07-01-20  
  18. I am What I am - BK Dr Sachin - 27-12-19  
  19. Thane Kai Kai Bol Sunava - BK Dr. Sachin - 31-12-19  
  20. 2020 Planning - New Year Tivra Purusharth Planning - BK Dr. Sachin - 30-12-19  
  21. Bhog Message - Sr. Sachi - Hin - 09-01-20  
  22. Bhog Message - Sr. Sachi - Eng - 09-01-20  
  23. Class- Dr. Jamila - 04-05-19
  24. New Commentary - 11-01-19  
  25. Silence is Golden - Sr. Gopi (London) - 11-01-20
  26. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 16-01-20  
  27. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 16-01-20  
  28. Bhog Message - Sr. Sachi - Eng - 16-01-20  
  29. Bhog Message - Sr. Sachi - Hin - 16-01-20  
  Baba Milan Classes - 18.01.2020  
       
  30. Madhuban Char Dham - Suraj Bhai - 18.01.20  
  31. Murli Revision - Eng - Sr. Nirmala - 18-01-20  
  32. Morning Class in London - Sr. Jayanti - 19-01-20  
  33. Return to the Source - London - 19-01-20  
  34. Mukhda Dekh Le Praani - BK Dr. Sachin - 20-01-20  
  35. Ruhani Malhaar - BK Dr. Sachin - 21-01-20  
  36. The Subtle Realisations - BK Dr. Sachin - 21-01-20  
  37. Night Class - Ramnath Bhai - 22-01-20  
  38. Abhyaas Ki Prayogshala - BK Dr. Sachin - 22-01-20  
  39. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 23-01-20  
  40. Bhog Message - Sr. Sachi - Hin - 23-01-20  
  41. Dhool-Chhai Ki Maya - BK Dr. Sachin - 23-01-20  
  42. Teevra Purushardhi Class - BK Dr. Sachin - 26-01-20  
  43. Samay Ke Bahaav Mein Tutata Santulan Ka Pul - BK Dr. Sachin - 26-01-20  
       
       
 

Old Month Classes

 
 

20. Classes -  Dec 19

 

11. Classes -  Nov 19

 

10. Classes -  Octo 19

 

09. Classes -  Sept 19

 

08. Classes -  August 19

 

07. Classes - July 19

 

06. Classes - June 19

 

05. Classes - May 19

 

04. Classes - April 19

 

03. Classes - March  19

 

02. Classes - Feb 19

     

 

 

Back | Top