Classes - Mar 19

 


Sr

Title

Download
Pdf

Download
MP4

Download
MP3

 

00. Welcome Program with Sr. Jayanti & Sr. Shielu - 28-02-19

 

 

 

01. Evening Class - Dadi Janki - Eng - 28-02-19

 

 

02. Teevra Purusharth - Sr. Mamta Mandla - Hin - 01-03-19

 

 

03. Evening Class - Dadi Janki - Eng - 01-03-19

 

 

04. Naye Yug Ki Navinta - Geeta Bahen - Hin - 01-03-19

 

 

05. Hamari Mansa Sthiti - Sr. Indra Bhilvara - Hin - 01-03-19

 

 

 

06. Have I imbibed the divine virtues - Dadi Janki - 01-03-19

 

 

 

 

07. Planetary Consciousness - Panel - Eng - 01-03-19

 

 

08. Sahaj Purusharth - Sr.Anuradha - Hin - 02-03-19

 

 

 

09. Swarajya Adhikari - Mruthyunjay Bhai - Hin - 02-03-19

 

 

10. Adhyatmik Buddhi - Usha Bahen - Hin - 02-03-19

 

 

11. Entering the Aim - My Complete Form - Brij Mohan Bhai - Eng - 02-03-19

 

 

12. Antim Samay Ka Purusharth - Brij Mohan Bhai - Hin - 02-03-19

 

 

13. Dialectic Conversation with Silence - Br. Ken & Br. Charlie - Eng - 02-03-19

 

 

14. Swa-Unnati, Chart & Record - Raju Bhai - Hin - 02-03-19

 

 

15. Badalte Parivesh me Brahmano ki Jiwan shaily - Nirwair Bhai - Hind - 03-03-19

 

  16. Gyani Aatmao ki Nishaniyan - Ramnath Bhai - 03-03-19  
  17. Bandh Ghunghara Prem Ka - BK Dr Sachin - Hindi - 03-03-19    
  18. Prabhu Milan - Suraj Bhai - Hindi - 03-03-19  

 

19. Prabhu Milan - Suraj Bhai - Eng - 03-03-19

 

 

20. A Murli & Meeting Dadis - Eng - 03-03-19

 

 

21. A Murli & Meeting Dadis - Hind - 03-03-19

 

  22. Vartman Paristhiyon Ka Samna - Karuna Bhai - 04-03-19  
  23. A Murli Revision - Brij Mohan Bhai - Hin- 04-03-19  
  24. Shiv Jayanti Celebration - Gyan Sarovar - Eng - 2019  
  25. Avyakt Murli Revision - Sister Jayanti - Eng - 04-03-19  
  27. A Murli Revision - BK Dr. Sachin - Hindi - 04-03-19    
  28. Behad Ka Vairagya - Banarsi Bhai - Hindi - 04-03-19  
  29. Teevra Purusharth Vidhi - Satish Bhai (Singer) - Hin - 05-03-19  
  30. Bapdada ke Vardano Se Palna Ka Anubhav - Jyoti Bahen - Hin - 05-03-19    
  31. Reflection on AM - BK Dr. Sachin - Hin - 05-03-19    
  32. Creative Meditation - Atam Prakash Bhai - Eng - 05-03-19    
  33. Mann Ki Ekagrata - Bhagwan Bhai - Hin - 05-03-19  
  34. Phir Mat Kehna Bataya Nahin - BK Dr Sachin - Hin - 06-03-19    
  35. Accumulating the Power of Silence - Nirmala Bahen - Eng - 06-03-19  
  36. Mental and Spiritual Health - Sister Diane - Eng - 07-03-19  
  37. Challenges of BK Language - Panel - Eng - 06-03-19  
  38. Meditation- Resolving Problems - Sister  Bahen - Eng - 07-03-19  
  39. Power of Discernment True or False - Br Marcelo - 09-03-19    
  40. 14 Years of Tapasya - Dadi Chandramani - Hindi - 10-03-19  
  41. Memories - Dadi Chandramani - Hindi - 10-03-19    
  42. Reflection On AM - BK Dr Sachin - Hindi - 10-03-19    
  43. Fixing the Leaks - BK Dr Sachin - Eng - 10-03-19  
  44. Night Class - Manda Bahen - Hindi - 11-03-19    
  45. Self-care to Enhance Serving the Yagya and Others - Sister Becky - Eng - 11-03-19  
  46. Murli Amrit Ki Dhara - BK Dr Sachin - Hindi - 11-03-19    
  47. Manmanabahav Effects of Meditation Practice - Sister Manda - Eng - 12-03-19  
  48. Meditation Conversation - Sister Jayanti & Manda - Eng - 13-03-19  
  49. Night Class - Ramnath Bhai - Hindi - 13-03-19    
  50. Class - Vinod Bhai - Hindi - 13-03-19    
  51. Yog Ka Vyavharik Swarup - Vijay Bhai - Hindi - 14-03-19    
  52. Sangam Yug Maujon Ka Yug - Laxmi Bahen - Hindi - 14-03-19  
  53. Amritvela - Ramlochan Bhai - Hindi - 14-03-19  
  54. Clean & Clear Buddhi - Mohan Singhal Bhai - Hindi - 15-03-19  
  55. Krodh Par Vijay - Savita Bahen - Hindi - 15-03-19  
  56. Meeting Foreigners - Dadi Janki - Eng - 15-03-19  
  57. Meeting Foreigners - Dadi Janki - Hindi - 15-03-19  
  58. Welcome Concert with Desert Rose - David and other Artist - Eng - 14-03-19  
  59. Gift Class - Dadi Janki - Hindi - 15-03-19  
  60. Contentment through Acceptance - Brother Charlie - Eng - 15-03-19    
  61. Gift Class - Dadi Janki - Eng - 15-03-19  
  62. Last So fast Jane Ki Vidhi - Amirchand Bhai - Hindi - 15-03-19  
  063. Evening Class - Dadi Janki - Eng - 16-03-19  
  064. Baba Ki Palna - Shielu Bahen - Hin - 16-03-19  

 

065. BK Language - Sr. Sudesh - Eng - 16-03-19 

 

  066. Class - Sr. Prem - Karnal - Hin - 16-03-19  
  067. Demystifying the Deity Form - Sr. Shielu - Eng - 16-03-19  

 

068. How to be successful on the journey of life - Dadi Janki - Eng - 16-03-2019

  069. Meeting double foreigners - Dadi Janki - Eng- 15-03-19

  070. Evening Class - Dadi Janki - Hin - 16-03-19  

 

071. Samay Ki Pukar - Karuna Bhai - Hin - 16-03-19 

 

  072. Smruti Swarup - Usha Bahen - Hin - 16-03-19  

  073. Evening Class - Dadi Janki - Eng - 17-03-19  

 

074. Evening Class - Dadi Janki - Hin - 17-03-19

 

  075. Nirmanta Ki Mahanta - Atam Prakash Bhai - Hin - 17-03-19  
  076. Niyam Aur Sanyam - Geeta Bahen - Hin - 17-03-19  

 

077. Satyata Se Manobal - Mruthyunjay Bhai - Hin - 17-03-19

 

  078. Yoga Techniques and Practice - Brij Mohan Bhai - Hin -17-03-19  

  079. Atindriya Sukh Anubhuti - Brij Mohan Bhai - Hin - 17-03-19  

 

080. Purvajon Ki Gatha - Raju Bhai - hindi - 17-03-19

 

 

  081. Power of Appreciation - Nirwair Bhai - Hindi - 18-03-19  
  082. Power of Appreciation - Nirwair Bhai - Eng - 18-03-19  
  083. Swachhtaa - Ramnath Bhai - Hindi - 18-03-19  
  084. Prabhu Milan - Suraj Bhai - Hindi - 18-03-19  
  085. Prabhu Milan - Suraj Bhai - Eng - 18-03-19  
  086. A Murli And Meeting Dadis - Hindi - 18-03-19  
  087. A Murli And Meeting Dadis - Eng - 18-03-19  

 

 

 

 

 

         
         

 

 

 

 

 


Back | Top