Classes

 


Sr

Title

Download
Pdf

Download
MP4

Download
MP3

  001. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 03-10-19    
  002. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 03-10-19    
  003. Bhog Message - Sr. Sachi - Eng - 03-10-19    
  004. Bhog Message - Sr. Sachi - Hin - 03-10-19    
  005. Evening Class in London - Raju Bhai - 01-10-19  
  006. Morning Class in London - Raju Bhai - 02-10-19    
  007. Basis of Rajyoga Meditation - Sr. Indra - 16-09-19    
  008. Ekla Chalo Re - BK Dr. Sachin - 30-09-19    
  009. Adhyatmikata Ka Mahatva - Sr. Pravina - 30-09-19    
  010. Account Khali, Kamai Chat - BK Dr. Sachin - 03-10-19    
  011. Maalika-E-Jazbaat - Chhui Mui Devi - BK Dr. sachin - 04-10-19    
  012. AV revision - BK Dr. Sachin - 06-10-19    
  013. Soul - Sr Shielu - 06-10-19    
  014. Soul Consciousness & Supreme - Sr. Jayanti - 07-10-19    
  015. Meditation with Gentle Music - Br. David - 07-10-19    
  016. Karmon Ki Guhya Gati - Suraj Bhai - 07-10-19    
  017. Kaanton Ke Jangal Mein Bandar - BK Dr. Sachin - 08-10-19    
  018. The Laws of Karma - Sr. Shielu - 08-10-19    
  019. Rajyog Ka Divya Snan - BK Dr. sachin - 08-10-19    
  020. Stories of the History of BKs - Sr. Manda and Bro Michel - 08-10-19  
  021. Deepening the Meditation Experience - Sr. Jayanti - 09-10-19  
  022. The World Drama - Br. Charlie - 09-10-19  
  023. Nar Tum Jhoote Janam Gvaya - BK Dr. Sachin - 09-10-19    
  024. Prabhu Palna - Suraj Bhai - 09-10-19    
  025. Allah Ke Bande Has De - BK Dr. Sachin - 10-10-19    
  026. Prabhu Milan Ki Taiyari - Suraj Bhai - 10-10-19    
  027. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 10-10-19    
  028. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 10-10-19    
  029. Bhog Message - Sr. Sachi - Eng - 10-10-19    
  030. Bhog Message - Sr. Sachi - Hin - 10-10-19    
  031. Digital Ravan - BK Dr. Sachin - 11-10-19    
  032. Atmik Sthiti Ka Mahatva - Bhagwan Bhai - 12-10-19    
  033. Brahmin Jeevan Ka Adhar - Sr. Urmila - 13-10-19    
  034. Amritvele Ka Mahatva - Ramlochan Bhai - 13-10-19    
  035. Nothing New Ke Ghunghru - BK Dr. Sachin - 14-10-19    
  036. Kayateet Se Kayakalp - BK Dr. Sachin - 15-10-19    
  037. Ye Duniya Agar Mil Bhi Jae To Kya Hain - BK Dr. Sachin - 16-10-19    
  038. Radha Hi Bawri - 1st Prabhu Milan Class - BK Dr. Sachin - 17-10-19    
  039. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 17-10-19    
  040. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 17-10-19    
  041. Bhog Message - Sr. Sachi - Eng - 17-10-19    
  042. Bhog Message - Sr. Mohini - Hin - 17-10-19    
  043. Dialogue with Sr. Sonia - Eng - 15-10-19    
  044. Transformation & Preparation - Br. Golo - Eng - 15-10-19    
  045. Murli Revision - Sr. Mohini - Eng - 17-10-19    
  046. Transform Feelings to Transform Relations - Br. Charlie - Eng - 18-10-19    
  047. Naa Visro, Naa Yaad Raho - BK Dr. Sachin - 18-10-19    
  048. Final Service - Revealing Baba - Didi Nirmala - 19-10-19    
  049. Sakar Sang Ke Anubhav - Atam Prakash Bhai - 19-10-19    
  050. Vartman Samay Ka Purusharth - Dr. Satish Gupta - 19-10-19    
  051. Class in London - Sr. Sudesh - 20-10-19    
  051. Sustaining the experience beyond Madhuban - Sr Pratibha - 19-10-19    
  052. Diwali Celebration - Gyan Saraover - 22-10-19  
  053. Ronaproof Devi - Crying is Forbidden - BK Dr. Sachin - 22-10-19    
  054. Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 24-10-19    
  055. Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 24-10-19    
  056. Bhog Message - Sr. Sachi - Eng - 24-10-19    
  057. Bhog Message - Sr. Sachi - Hin - 24-10-19    
  058. Apni Ghot To Nasha Chadhe - BK Dr. Sachin - 24-10-19    
  059. Experiential Murli Revision - Sr. Sharaona - Eng - 14-10-19    
  060. Green Angel Meditation - Sr.Sonia - Eng - 15-10-19    
  061. Sanyaasi Ka Geet - BK Dr. Sachin - 25-10-19   htm
  062. Alaukik Murkha-Mandali - BK Dr. Sachin - 26-10-19    
  063. Diwali Bhog Message - Sr. Rukmani - Eng - 27-10-19    
  064. Diwali Bhog Message - Sr. Rukmani - Hin - 27-10-19    
  065. Diwali Bhog Message - Sr. Sachi - Eng - 27-10-19    
  066. Diwali Bhog Message - Sr. Sachi - Hin - 27-10-19    
  067. Kabhi Socha Na Tha - Suraj Bhai - 28-10-19    
  068. Night Class - Sr. Manda - 29-10-19    
  069. Evening Class - Dadi Janki - 30-10-19    
  070. Ruhani Ehsas - BK Dr. Sachin - 31-10-19    
         
 

Old Month Classes

 
 

09. Classes -  Sept 19

 

08. Classes -  August 19

 

07. Classes - July 19

 

06. Classes - June 19

 

05. Classes - May 19

 

04. Classes - April 19

 

03. Classes - March  19

 

02. Classes - Feb 19

     

 

 

Back | Top