Old Headlines

Ekant Mein Eklavya - BK Dr Sachin - 07-06-18
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 03-06-18   Murli   Q- A
Stress Management - Dr. Shrimant Shahoo - 02-06-18 Mp3 Mp4
Redefining Happiness - Usha Bahen - 03-06-18 Mp3 Mp4

Raktt Ki Nadiyan Aur Khoon Ke Aansu - BK Dr Sachin - 01-06-18
Brahmanno Ke Niyam Avam Maryadayen     Bapdada Ki 108 Shrimat - Htm

Avyakt Palna - April 2018 - Mp3 - 4.5 Hours Non Stop May 2018 - Mp3 - 5 Hours Non Stop
Shanti Ki Shakti Ka Prayog - Suraj Bhai - 23-05-18 Night Class - Ramnath Bhai - 30-05-18
Twinkle Twinkle Little Star - Children Camp - BK Dr Sachin - 27-05-18

Pavitrata Ki Parakashta - Suraj Bhai - 24-05-18 
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 27-05-18   Murli  Part-2
Jab Pran Tan Se Nikle - BK DR Sachin - 26-05-18   Commentary

Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 20-05-18 - Part -1  Part -2   Murli - Htm  Music
Facing Challenges with Smile - Prof. Swaminathan - 21-05-18 - Mp3 Mp4
Power of Silence in Everyday Life - Suraj Bhai - 21-05-18  - Mp3 Mp4
Ishwariya Gyan- Sr. Jayanti - 20-05-18 Mp3 Mp4
 

Bhatti Classes (60 Classes) - Bhatti 20 to 25 - BK Dr Sachin
Antim Samay - Seva, Nazare aur Sthiti - Hindi - Pdf   Service, Scene & Stage of Final moment - Eng - Pdf
Combined Swarup Swaman - Hindi - jpg    Combined Swarup Self Respect - Eng - jpg 

New Beautiful Rajyog Song - Mere Manke Mansarovar Ke - Mp3 Mp4
Sathipan aur Sakshidrusta - Suraj Bhai - 20-05-18   Bhatti - 03 - 2018 and Bhatti - 04 - 2018
Night Class - Suraj Bhai - 20-05-18   Change Your Mood - Shivani Bahen - Junagadh - 09-04-18 Mp3 Mp4
Two Short Films -   Pahchaan - Know Yourself - Mp3 Mp4     Shashwat Yogic Kheti - Mp3 Mp4
16 Degree Expert - BK Dr Sachin - 01-05-18   Atmakranti Se OmShanti - BK Dr Sachin - 18-05-18

Charts - 108 Swaman   Divya Gun   Rajyog   Sukhi Rahane Ke Upay   Swaman
Karm Aur Bhagya - BK Shivani - Jamnagar- 07-04-18 - Mp3 Mp4   
Purpose of Life - BK Shivani - Jamnagar- 07-04-18 - Mp3 Mp4   
Life History of Prajapita Brahma - Nalini Didi - Mumbai - 13-05-18
Relaxing Meditation Music - 3 Hours - 415 MB
Bhatti - 02 - 2018    See Father - Eng - 1   2    3 

The Magic of Blessing - Eng - Series - BK Dr Sachin
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 13-05-18  Murli - Htm    84 Trishuls 
Jeevan Jine Ki Kala - Suraj Bhai - 13-05-18     Shanti Anubhuti Satra - Suraj Bhai - 12-05-18 
Purane Sanskaron Ka Sanskar - Suraj Bhai - 12-05-18

Sanjay Uvaach - Mera Baba - On Smriti Divas of Jagdish Bhai Ji - 12-05-18
Urja Ka Aarohan - BK Dr Sachin - 10-05-18   Night Class - Ramnath Bhai - 09 -05-18
Paschatap - Topics from Avyakt Murlis - Pdf - 34 Mb
Balance Sheet of Life - BK Shivani - Dhaka - 11-05-18 Mp3 Mp4   
Purpose of Life - BK Shivani - Agartala -12-05-18 Mp3 Mp4
Retreat-2018    Sports Wing Conference - 2018
Bhatti - 01 - 2018   VIHASA - 2018   RY Shibir - 01- 2018

Night Class - Nashhtomoha - Suraj Bhai - 08-05-18
Benefits of Rajyoga Practice in Sports - Suraj Bhai - 07-05-18
 

Emotional Mastery - Dr. Prem Masand & Kalpana Bahen - 30-4-18
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 06-05-18  Murli - Htm Murli - Mp4  Q- A   
Tobacco Cessation Training - BK Dr Sachin

Stand Alone To Stand Apart - 28-04-18     Think Before You Think - 27-04-18
Pyare Bapdada Ki 108 Shrimat - Htm   Doc   Pdf    Jpg 1 to 8 - - - -
Ruhani Bhrahmriyon Ki Bhu-Bhu - BK Dr Sachin - 03-05-18 
Ram Gayo Ravan Gayo - BK Dr Sachin - 04-05-18
Chart May 2018 - Pdf  jpg    See Self - Eng - Part 1   Part-2 Part-3

04.05.2018 Upload
Samaadhan - Suraj Bhai - 30-04-18 - Mp3 Mp4
Sleep Management- Cdr Shiv Singh - 30-04-18 - Mp3 Mp4
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 29-04-18  Murli
Bhatti Class - Suraj Bhai - 28-04-18    Night Class - Suraj Bhai - 01-05-18 
Power of Silence - Suraj Bhai - 29-04-18
Smruti Swa Sthti aur Swa Parivartan - Dr Prem Masand - 28-04-18
Emotional Mastery - Dr. Prem Masand - 30-04-18 -  Mp4 Mp3    
Last So Fast, Fast So First - BK Dr Sachin - 29-04-18  GPS of Silence - BK Dr Sachin - 29-04-18

Lottery Ki Factory - BK Dr Sachin - 26-04-18
Ajamil Ka Dil Darpan - BK Dr Sachin - 25-04-18
Mast Raho Masti Mein, Aag Lage Basti Mein - BK Dr Sachin - 24-04-18
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 22-04-18  Murli
Attachment & Dettachment - Dr Prem Masand - 21-04-18 
Purane Sanskaron ka Sanskar - Suraj Bhai - 20-04-18
Powerful Class - Karma Philosophy - Suraj Bhai -17-04-18 Parmatma Sneha - Suraj Bhai - 20-04-18
 
18.04.2018 Upload
Bhattis, Bricks and Buildings - Sis. Jayanti - 02-04-18    International Happiness Day - Sis Jayanti
The Highest Stage of Yoga - Sis . Jayanti - 02-04-18  Magical Regions of 3 Puris - Bro. Geoff - 01-04-18
Night Class - Suraj Bhai - 17-04-18   Murli - The Power  - Pdf   
10 Minute Meditation Music for Positive Energy   Powerful Meditation Music
Health Happiness Harmony - Shivani Bahen - Noida - 21-02-18  Mp4 Mp3
Karma Aur Bhagya - Shivani Bahen - Chennai - 14-04-18 Mp4 Mp3
Password for Happiness - Shivani Bahen - Chennai - 15-04-18 Mp4 Mp3
Just a Minute can Change your Destiny - Shivani Bahen - Chennai - 15-04-18 Mp4 Mp3
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 15-04-18  Murli

15.04.2018 Upload
Ancient Rajyog Method - Self Transformer Shivastra - English - Low Resolution Mp4  High Resolution Mp4
Ancient Rajyog Method Mp3    Solutions Chart - Eng - Pdf      Sacred Geometry of the Soul - Pdf 
Rajyog Aur Aayurved Ka Anubhav - BK Somvir Bhai - Delhi - 06- 04-2018  Mp4 Mp3
Rajyog Meditation Commentary Mp4 Mp3    Avyakt Palna - Non Stop - 5 Hrs 
First Angel Adidev Brahma Baba Ė Dr Sachin 09-01-18 Mp4 Mp3
Creating My Destiny - Shivani Bahen - Rajkot - 08-04-18 Mp4 Mp3
Wah Zindagi Wah - Shivani Bahen - Junagadh - 09-04-18 Mp4 Mp3
Spiritual Expo 2018 - Shivani Bahen - Media Meet - 21-02-18 Mp4 Mp3
New Song - Vishwa Shanti Swastha Khushi Mp4 Mp3

14.04.2018 Upload
Maya Ki Madhur Lori - BK Dr Sachin - 11-04-18   Tivra Purusharth Series - BK Dr Sachin - updated  
BapDada Milan Dates - 2018-19  Pdf jpg  
 Program List - 2018 - PB-GS-SV     Yog Tapasya - 2018
Leading the Self - Eng - BK Shivani - 27-02-18 - Mp4 Mp3
Healing Meditation Music - Mp3 - 145 Mb    Deep Sleep Meditation Music - 8 Hours - 1 GB
New Songs - Chalo Chale Satug Mai Mp4 Mp3   Aye Prabhu Jab Se Tu Mere Jeevan Mai - Mp4 Mp3  
Laukik Trustee - Hindi - 01 02    Ek Mat - Bhagwan Bhai - 08-04-18

 
11.04.2018 Upload
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 08-04-18  Murli
Avyakt Vani Saar Oct 17 - Apr 18 - Hindi     Avyakt Version Essence - Oct 17 - April 18 - English

09.04.2018 Upload
Powerful Class for Brahmins - Chakravyuh Mein Abhimanyu - BK Dr Sachin - 07-04-18  
Commentary - 07-04-18    Bhatti Group 19 - BK Dr Sachin

05.04.2018 Upload
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 01-04-18  Murli  Do's & Doníts - Pdf Htm
God Shiva Qualities - Eng - 01  - Asochta  02 - Abhokta  03 - Akarta 04 - Ajanma
Entering The Mind of God - Eng - Suraj Bhai - 03-04-18  Night Class - Suraj Bhai - 01-04-18     
    Rajyoga - Introduction - Eng Mp4  Mp3    Rajyoga - Hathayoga Contrast Pdf - Eng   Hin  
Huge contrast - Human and God Sayings Pdf - Eng Hin   Kaliyug - Satyug Contrast - Eng Hin
Soul, Supreme soul & Nature Contrast - Pdf - Hindi & Eng     Contrast Project overview - Eng & Hindi
Yog Exercises - Babulal Bhai - Mp4 - 800 MB     Clean The Mind To Clean The World

02.04.2018 Upload
Rajyog - Aatma Ka Adhyatm Aur Vigyan  - Mp3   Low Resolution Mp4   High Resolution Mp4
Prachin Rajyog Ki Vidhi - Mp4  Mp3  Solution Chart - Hindi - Pdf   Solutions Chart - Eng - Pdf 
Aatma Ki Daivi Bhumitiya Rachana - Pdf    Sacred Geometry of the Soul - Pdf