Classes

 


Back | Bottom

Sr

Title

MP4

MP3

Htm

 

January 2022

     
  01. Swamaan Prayog Vidhi - Suraj Bhai - 01-01-22    
  03. Sunday Morning Class - Sr. Jayanti - 02-01-22    
  04. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 06-01-22    
  05. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 06-01-22    
  06. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 06-01-22    
  07. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 06-01-22    
  08. 2022 Varsh ka Planning - BK. Dr. Sachin Bhai - 02-01-22  
  09. Murli Revision - BK Dr. Sachin - 02-01-22  
  10. Brahma Bap Saman Sampann Sthiti - Didi Nirmala - 03-01-22    
  11. Morning Class in London - Sr. Jayanti - 03-01-22    
  12. Sunday Morning Class - Sr. Jayanti & Sudesh Didi - 09-01-22    
 

Uploaded 20-01-22

     
  13. Khud Khud Ki Planing Karen - Suraj Bhai  
  14. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 13-01-22    
  15. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 13-01-22    
  16. A Murli Revision - BK Dr. Sachin - 16-01-22  
  17. Chet Re Nar Chet - Dr. Shrimant Shahoo  
  18. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 18-01-22    
  19. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 18-01-22    
  20. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 18-01-22    
  21. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 18-01-22    
  22. Kya Narayan Ki Atma He Treta Mein Ram Banegee - Suraj Bhai - 19-01-22  
  23. Bhog Message - Eng - Sr. Rukmani - 20-01-22    
  24. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 20-01-22    
  25. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 20-01-22    
  26. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 20-01-22    
         
 

Back | Top