Classes

 


Back | Bottom

Sr

Title

Download
MP4

Download
MP3

 

February 21

   
  01. Sunday Morning Class - Sr. Jayanti - 31-01-  
  01A. Ekagrata Dwara Ekras Sthiti - Dr. Banarsi Bhai - 31-01-21  
  02. World's Savior - Usha Bahen - 1-02-21  
  03. Class- Sister Jayanti - 1-02-21  
  04. Paristhiti Se Par Vishwa Ke Taranhar - Usha Bahen - 01-02-21  
  05. Pavitrata ka Jeevan - BK Dr. Sachin - 01-02-21  
  06. Brahmino Ka Kartavya - Vishwa Kalyan - Dr. Prem Masand - 02-02-21  
  07. Use of Resources for World Welfare - Mohan Singhal Bhai - 03-02-21  
  08. Vishwa Kalayan Me Sansadhan - Mohan Singhal Bhai - 03-02-21  
  09. Night Class - Ramnath Bhai - 03-02-21 H  
  10. Parivartan Bhatti - Sr. Geeta - 03-02-21  
  11. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 04-02-21  
  12. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 04-02-21  
  13. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 04-02-21  
  14. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 04-02-21  
  15. Vishwa Kalyan Ki Bhavna - Raju Bhai - 04-02-21  
  16. Sampurna Pavitrata - Savita Bahen - 04-02-21  
  17. Pure Feelings of World Welfare - Br. Raju - 04-02-21  
  18. Swa Sthtiti Se Parsthiti Par Vijay - Santosh Didi - 04-02-21  
  19. Drid Sankalp - Parivartan Ka Adhar - Raju Bhai - 04-02-21  
  20. Guided Meditation - Sr. Urmila - 04-02-21  
  21. Adharmurat Nirbhay Aatma - Atam Prakash Bhai - 05-02-21  
  22. World Supporter - Fearless Soul - Br. Atam Prakash- 05-02-21  
  23. Anubhav - Sr. Jaymini - 05-02-21  
  24. Lakshya Aur Lashan Me Samanta - Dr. Satish Gupta - 05-02-21  
  25. Sachche Dil Par Sahab Razi -Ramnath Bhai - 05-02-21  
  26. Sankar Parivartan Se Sansar Parivartan - Usha Bahen - 05-02-21  
  27. Anubhav Ki Authority - Atam Prakash Bhai - 06-02-21  
  28. Dadi Ratan Mohini ji Ki Shubh Kamanyen evan Bhatti Ke Anubhav - 06-02-21  
  29. Foundation of Beautiful World - Suraj Bhai - 06-02-21  
  30. Sunder Vishwa Ki Buniyad - Suraj Bhai - 06-02-21  
  30. Sunder Vishwa Ki Buniyad - Suraj Bhai - 06-02-21
  31. Anubhav Evam Saugat - Munni Bahen - 06-02-21  
  32. Teevra Purusharth - Suaj Bhai - 06-02-21  
  33. Sunday Murli Revisin - BK Dr. Sachin - 07-02-21  
  34. Sukhmay Sansar - Geeta Bahen - 07-02-21  
  35. World Full of Happiness - Sr. Geeta - 0-02-21  
       
  36. Sunday Morning Class in London - Sister Sudesh - 07-02-21  
  37. World Transformation through Powerful Vibrations - Sr. Usha - 08-02-21  
  38. Powerful Vibrations Se Vishwa Parivartan - Usha Bahen - 08-02-21  
  39. Joyful Atmosphere - Need of World - Br. Ramnath - 09-02-21
  40. Yog Evam Pavitrata - Suraj Bhai - 09-02-21  
  41. Diving deep into the Ocean of Knowledge - Sr. Sudesh - 09-02-21  
  42. Khushi Ka Mahol - Vishwa Ki Zarurat - Ramnath Bhai - 09-02-21  
  43. Achal Adol Sthiti - Santosh Didi - 10-02-21
  44. Vishwa Yog - Ramlochan Bhai - 10-02-21  
  45. Teevra Purusharthi Ke Lakshan - Dr. Satish Gupta - 11-02-21  
  46. Sakaash of Purity - Br. Raju - 11-02-21  
  47. Master Sarva Shaktivan Ki Shaktiyan - Savita Bahen - 11-02-21  
  48. Pavitrata Ka Sakash - Raju Bhai - 11-02-21  
  49. Bandhano Se Mukti Ki Yuktiyan - Usha Bahen - 11-02-21
  50. Power of Truth - Br. Atam Prakash - 12-02-21  
  51. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 11-02-21  
  52. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 11-02-21  
  53. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 11-02-21  
  54. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 11-02-21  
  55. Achanak Evam Ever-ready - Geeta Bahen - 12-02-21
  56. Satyata Ki Shakti - Atam Prakash Bhai - 12-02-21  
  57. Khushnuma Khushnaseeb Brahmin Jeevan - Raju Bhai - 12-02-21
  58. Anubhav Ki Authority - Karuna Bhai and Nirwair Bhai - 13-02-21
  59. Lakshya Aur Lakshan Me Samanta - Brij Mohan Bhai - 13-02-21
  60. Khazane Jamma Karne Ki Vidhi - Ramnath Bhai - 14-02-21
  61. Khazano Se Sampann Sthiti - Suraj Bhai -14-02-21  
  62. Samay Anusar Teevra Purusharth - Meera Bahen - 14-02-21  
  63. Satoguni Duniya Ki Aabha - Brij Mohan Bhai - 14-02-21  
  64. Mehsusta Dwara Parivartan - Mohan Singhal Bhai - 14-02-21  
  65. Sunday Morning Class - Sr. Sudesh - 14-02-21  
  66. Sunday Murli Revision - BK Dr. Sachin - 14-02-21  
  67. Strength of Gathering - Sr. Usha - 15-02-21  
  68. Sangathan Ka Ball -Vishwa Ko Sahyog - Usha Bahen - 15-02-21  
 

Uploaded - 23-02-21

   
  69. Vishwa Kalyan Ke Liye Light & Might - Dr. Prem Masand - 16-02-21  
  70. Light and Might for Wold Welfare - Dr. Prem Masand - 16-02-21  
  71. Aao Jiyen Dadiyon Jaise - Karuna Bhai - 17-02-21
  72. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 18-02-21  
  73. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 18-02-21  
  74. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 18-02-21  
  75. Bhog Message - Hin - Sr. Shashi - 18-02-21  
  76. Bharat - World Guru - Br. Raju - 18-02-21  
  77. Bharat - Vishwa Guru - Raju Bhai - 18-02-21  
  78. Mansa Sewa - Atam Prakash Bhai - 19-02-21  
  79. Service through Mind - Br. Atam Prakash - 19-02-21  
  80. Raja Yoga - World Heritage - Br. Mruthyunjay - 20-02-21  
  81. Rajyog - Vishwa KI Dharohar - Mruthyunjay Bhai - 20-02-21  
  82. Self Conqueror So World Victorious - Sr. Geeta - 21-02-21  
  83. Sunday Morning Class - Sr. Jayanti - 21-02-21  
  84. Svayam Par Vijayi So Vishwa Vijayi - Geeta Bahen - 21-02-21  
  85. Nirantar Yogi Jeevan - Dr. Satish Gupta - 22-02-21  
  86. Swagat Evam Saugat-22-02-21  
  87. Vritti Se Kritti Ka Safar - Mohan Singhal Bhai - 22-02-21  
  88. Achal Adol Sthiti - Geeta Bahen - 23-02-21  
  89. Ek Ball Ek Bharosa - Raju Bhai - 23-02-21  
  90. Mansa Sewa - Savita Bahen - 23-02-21  
 

Uploaded - 28-02-21

   
  91. Balance Dwara Blessings - Mruthyunjay Bhai - 25-02-21  
  92. Avyakt Farishta Stage - Nirwair Bhai - 25-02-21  
  93. Sampann Evam Sampurna - Mohan Singhal Bhai - 26-02-21  
  94. Master Dukh Harta - Suraj Bhai - 26-02-21  
  95. Ekagrata Evam Ekras Sthiti - Ramlochan Bhai - 26-02-21  
  96. Vishwa Parivartan Ki Unchi Mazil - Suraj Bhai - 27-02-21  
  97. Anandmayi Vishwa - Raj Didi Nepal - 28-02-21  
  98. Night Class - BK Dr. Sachin - 28-02-21  
       
 

Back | Top