Classes

 


Back | Bottom

Sr

Title

MP4

MP3

 Htm

 

June 21

     
  01. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 03-06-21    
  01. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 03-06-21    
  03. Manan Shakti - Suraj Bhai - 03-06-21    
  04. Base of Diabetes - Part- 1 - Dr Shrimant Sahu  
  05. Burdens of Diabetes - Part- 2 - Dr Shrimant Sahu  
  06. Jab Tumse Mann - New Meditation Song  
  07. World No Tobacco Day - Dr. Mohit Gupta  
  08. World Environment Day - Sr. Jayanti  
  09. Win Over Your Fears - BK Shivani, Dr Avdesh Sharma  
  10. Sunday Avyakt Murli Revision - BK Dr. Sachin - 06-06-21    
  11. Mental Sanitization - SEW Wing - 05-06-21  
  12. Social Sanitization - SEW Wing - 05-06-21  
  13. Spiritual Sanitization - SEW Wing - 06-06-21  
         
  14. Night Class - Br. Mahesh - 07-06-21    
  15. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 10-06-21    
  16. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 10-06-21    
  17. Sunday Avyakt Murli Revision - BK Dr. Sachin - 13-06-21  
  18. Bhagya Kaise Banaen - Suraj Bhai - 13-06-21  
  19. Musical Meditation for Nature - David Kilowsky - BK Deepa  
  20. English Class - Suraj Bhai  
  21. Mastar Sarva Shaktivan Ki Shaktiyon Se Asambhav Bhi Sambhav - Suraj Bhai - 13-06-21  
  22. Smruti Se Samarthi - Suraj Bhai - 13-06-21    
  23. Class - Raju Bhai - 12-06-21  
  24. Sunday Morning Class - Sr. Jayanti - 13-06-21    
  25. Manmanabhav - Class - Atam Prakash Bhai - 14-06-21    
  26. Bhog Message - English - Sr. Rukmani - 17-06-21    
  27. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 17-06-21    
  28. Bhog Message - English - Sr. Shashi - 17-06-21    
  29. Sunday Morning Class - Sudesh Didi- 20-06-21    
  30. Sunday Avyakt Murli Revison - BK Dr. Sachin - 20-06-21  
  31. Teachers Bhatti Program - 2021    
  32. 365 Days Swamaan    
         
  33. Celebrating a Rajyogi Life 21 June  
  34. Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 24-06-21    
  35. Mamma Day Bhog Message - Eng- Sr. Rukmani - 24-06-21    
  36. Mamma Day Bhog Message - Hin - Sr. Rukmani - 24-06-21    
  37. Hai Atman Antar Ki Nigrani Tu Kar Apni - New Song - BK Asmita  
  38. Kyoon Jaruri hai Behad ka Vairagya -Suraj Bhai - 27-06.21  
  39. Aao Bane Brahma Bap Saman - Suraj Bhai - 27-06-21  
  40. Bhaya Se Mukti - Suraj Bhai - 26-06-21    
         
         
         
         
         
         
         
 

Back | Top