Home

Bhatti 2013 

Contact us

 

Sr Code No. Title MP4 MP3
01    Bhatti-01     
    00. Swagat Satra Yog Tapasya Mothers Bhatti - 11-06-13   

    01. Bhatti Ka Laksya Avm Udeshya - Shashi Bhenji - 07-06-2013   

    02. Atamabimani Shthti me Shtht hone ki vidhi - Sheilu Bhenji - 07-06-2013   

    03. Ratanmohini Dadiji - 07-06-2013   

    04. Karmatit Shthti - Mohan Singhal Bhaiji - 07-06-2013   

    05. Brahma Baba saman Befikar Badshaah ki Shthti - Raju Bhai - 08-06-2013   

    06. Realisation - Raju Bhai 08-06-2013   

    07. Lighthouse Mighthouse Shthti - Atamprakash Bhaiji - 08-06-2013   

    08. Srimat ki Lagam dwara Manjeet- Jagatgeet - Ramnath Bhai - 08-06-2013   

    09. Brahmin jivan ki visheshtayen - Usha Bhenji - 09-06-2013   

    10. Self Realisation - Trupti Bhenji - 09-06-2013   

    11. Farishta swroop me raha farishtepan ka Anubhuti karana - Geeta Bhen - 09-06-2013   

    12. Sadhana aur Sadhana ka Balance - Trupti Bhenji - 09-06-2013   

    13. Ishwariya Maryadayen avo Pavitrata - Suraj Bhai - 10-06-2013   

    14. Baba ka Sath ke Anubhav - Atamprakash Bhaiji - 10-06-2013   

    15. Anubhav ki len-den - 10-06-2013   

    16. Drishti Vritti Smruti - Sister Jayanti - 11-06-13   

    17. Sarva Sambandhon Ka Anubhav -Sister Sushma- 12-06-13   

    18. Yog Ki Gahan Anubhuti - Sr. Chakradhari- 12-06-13   

         
02    Bhatti-02 - Matao Ki Bhatti MP4  MP3 
    01. Bhatti Ka Laksya avo Udeshya - Nalini Bhenji 14-06-2013   

    02. Mothers Class- Dadi Janki -13-06-13   

    03. Commentry - Geeta Bhen 15-06-2013   

    04. Srimat ki Lagam dwara Manjeet- Jagatgeet - Ramnath Bhai 15-06-2013   

    05. Befikra Badshah - Sr. Chakradhari -13-06-13   

    06. Dadi Ratan Mohini Ji - 13-06-13   

    07. Dadiji Ke Saat Ka Anubhav - Munni Beh 15-6   

    08. Shila Bahin - 12-06-13   

    09. Befikra Badshah - Sr. Chakradhari - 13-06-13   

    10. Tapasya Dwara Paripakwa Avastha Githa Behn 14-6   

    11. Dadi Ratan Mohini Ji - Mother Bhatti   

    12. Mamma Viseshtaye Sunanda Behn 15-6-13   

    13. Paristhitiyom per Vijay- Swasthiti Kamlesh Behn 14-6   

    14. Dridta - Usha - 13-06-13   

    15. Man Jeet Jagat Jeet - Atam Prakash -13-06-13   

    16. Sadhna Aur Sadhan - Br. Raju -12-06-13   

    17. Panel -Mothers Bhatti -15-06-13   

    18. Baba Aashaye Poora kare Ratan Mohini Dadiji 14-6   

    20. Teevra Purusharth ki Vidhi Chakradhari Behn 14-6-13   

    21. Ishwariya Palana Ka Anubhav - Sushma Behn 14-6-13   

    22. Samay ka Mahatwa Dr Savita Behn 14-6-13   

    25. Khush Raho Khushi Banto Sushma Behn 15-6-13   

    28. Swa-Parivartan Kamlesh Behn 12-6-13   

    29. Parivartan&Paripakwa Kamlesh Behn 16-6-13   

    32. Sarva Shakti Sampann Jeevan - Urmila Behn 16-6-13   

         
03    Bhatti-03 - Kumario Ki Bhatti MP4  MP3 
    00. Swagat Shabdo dwara - Shashi Bhenji 14-06-2013   

    01. Bhatti Ka Laksya avo Udeshya - Nalini Bhenji 14-06-2013   

    02. Class -Brij Mohan -19-06-13   

    03. Commentry - Geeta Bhen 15-06-2013   

    04. Srimat ki Lagam Dwara Manjeet- Jagatgeet - Ramnath Bhai 15-06-2013   

    05. Brahma Baba saman Befikar Badshaah ki Shthti - Sheilu Bhen 16-06-2013   

    07. Jwala-swaroop Shthti - Atamprakash Bhaiji 16-06-2013   

    08. Class - Shaku Bhenji - 16-0613   

    09. Sakar Baba Mamma ke Sath ke Anubhav - Nilini Bhenji & Sheilu Bhenji 17-06-2013   

    10. Prakruti par Vijay - Mohan Singhal Bhaiji 17-06-2013   

    11. Paripajva Avastha - Sr. Geeta - 14-06-13   

    12. Paristhiti Par Vijay - Sr. Kamlesh - 14-06-13   

    13. Teevra Purusharth Vidhi - Sister Chakrdhari - 14-06-13   

         
04    Bhatti-04 - Brother's Bhatti MP4  MP3 
    01. Inaugural - Brothers Bhatti - 20-06-13  

    02. Samay Ki Value - Ramesh Bhai Ji 20-6-13  

    03. Bhatti Ka Uddeshya - Sr. Chandrika - 20-06-13  

    04. Vijay Prapt Karne Ka Adhar - Mohan Singhal 21-6-13  

    05. Balance Se Blessings - Chandrika Behn -21-6-13  

    06. Anubav Ki lenden - 24-06-13  

    07. Ashariri Avastha - Dadi RM - 22-06-13  

    08. Balance Se Blessings - Chandrika Behn - 21-6-13  

    09. Dridta Se PAripakvata - Sr. Usha -22-06-13  

    10. Khushi - Atam Prakash - 21-06-13  

    11. Mama Saman Vafadar Agyakari - Chandrikaben - 24-06-13  

    12. Manjeet Jagat - Atam Prakash - 22-06-13  

    13. Paristhiti par Vijay - Chandrika Behn - 22-6-13  

    14. Sapoot Ban Saboot Dein - Raju Bhai - 21-6-13  

    15. Sarva Khazane Safal Karne Ki Vidhi - Ramesh - 23-06-13  

    16. Swa Sthiti se Paristhiti Se Par - Chandrikaben - 22-06-13  

    17. Tapasya Se Paripakvata - Sr. Geeta - 21-06-13  

    18. Teevra Purusharth - Sr. Santosh - 21-06-13  

    19. Yagya Snehi - Br. Nizar - 24-06-13  

    20. Youth Wing Service News - Sr. Chankrida - 23-06-13  

    21. Atma Nirikshan Kruti Behn 22-6-13  

    22. Atmik Sthiti Commentary - Kruti Behn 23-6-13  

    23. Ishwariya Mardayei- Santosh Behn 23-6-13  

    24. Sanskar Milan Ras - Sr. Chandrika - 23-06-13.mp3  
         

Back | Top