Home

Bhatti 2021

Contact us

 

Sr Title MP4 MP3
 

Uploaded 22-02-21

   
16  Bhatti-16     
  01. Yog Bhatti Ka Welcome Program - 19-02-21  
  02. Murli Revision - Arjun Bhai - 20-02-21  
  03. Bhatti Ka Inspiration - Nirwair Bhai - 20-02-21  
  04. Jawala Mukhi Yog - Nirmala Didi - 20-02-21  
  05. Meditation with OM Chanting - 20-02-21  
  06. Vartman Samay Ka Purushart - Brijmohan Bhai - 20-02-21  
  07. Meditation Commentary - Aatamprakash Bhai - 20-02-21  
  08. Ek Shiv Baba Mera Sansaar - Aatamprakash Bhai - 20-02-21  
  09. Letter to God - Letter From God - Anil Bhai - 21-02-21  
  10. Power of Vibrations - Dr. Prem Masand - 21-02-21  
  11. Meditation Commentary - Manju Bahen - 21-02-21  
  12. Santushtata - Manju Bahen - 21-02-21  
  13. Light House - Ansula Bahen - 21-02-21  
  14. Special Drushti Yoga - 22-02-21  
  15. Meditation Commentary - 22-2-21  
  16. Ekagrata Ki Shakti - Suraj Bhai - 22-02-21  
  17. Sharing Experience - 22-02-21  
       
15  Bhatti-15     
  01. Yog Tapasya - Geeta Bahen - 17-02-21  
  02. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sheilu Bahen - 15-02-21  
  03. Anntirak Tapsya - Rupesh Bhai - 16-02-21  
  04. Maun Sadhana aur Anubhuti - Suraj Bhai - 16-02-21  
  05. Light Might Sampanna Powerful Bijroop Sthiti - Raju Bhai - 16-02-21  
  06. Karmyogi aur Karmatit Sthiti Ka Anubhav - Usha Bahen - 17-02-21  
  07. Chith Shuddi Aur Atiindriya Sukh - Indra Bahen - 17-02-21  
  08. Ookhli Mein Sar Diya To Musaloon Se Kya Dar - BK. Dr Sachin - 17-02-21  
  09. Ekanth aur Ekagrtha dwara Ekras Sthiti - Geeta Bahen - 18-02-21  
  10. Samay Shwas Sankalp Safal Karne ki Vidhi - Dr Nirmala Didi - 18-02-21  
  11. Ek Baba Hii Mera Sansar Hai - Atamprakash Bhai - 18-02-21  
  12. Commentary - Gayatri Bahen - 16-02-21  
  13. Commentary - Khowsika Bahen - 18-02-21  
  14. Commentary - Shanta Bahen - 18-02-21  
  15. Bhatti Ke Anubhav - 20-02-21  
       
14  Bhatti-14     
  01. Reception - 15-02-21  
  02. Bhatti Me Swagat - 17-02-21  
  03. Teevra Purusharthi Brahmin Jeevan - Usha Bahen - 18-02-21  
  04. Achal Adol Sthiti - Br. Atam Prakash - 18-02-21  
  05. Lakshya Aur Lakshan Me Samanta - Raju Bhai - 18-02-21  
  06. Nirantar Yogi Jeevan - Suraj Bhai - 18-02-21  
  07. Anubhav Ki Authority - Brij Mohan Bhai - 19-02-21  
  08. Anubhav Evam Saugat - Munni Bahen - 19-02-21  
  09. Commentary - 19-02-21  
  10. Achanak Ever-ready Bahutkal - Dr. Satish Gupta - 19-02-21  
  11. Blessings - Dadi Ratan Mohini - 19-02-21  
  12. Avyakt Farishta Sthiti - Mruthyunjay Bhai - 20-02-21  
  13. Jamma Ka Khata Badane Ki Vidhi - Savita Bahen - 20-02-21  
  14. Sanskar So Sansar Parivartan - Mohan Singhal Bhai - 20-02-21  
       
13  Bhatti-13     
  01. Yog Bhatti ka Welcome Session - 12-02-21  
  02. Murli Revision - Gopinath Bhai - 13-02-21  
  03. Guided Meditation - Suhash Bhai - 13-02-21  
  04. Safal karo Safalata Paavo - Nirmala Didi - 13-02-21  
  05. Creative Activity - Rupesh Bhai - 13-02-21  
  08. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 14-02-21  
  09. Salona Saajan - Dr. Sachin Bhai - 14-02-21  
  10. Creative Activity - Suman Bahen - 14-02-21  
  11. Guided Meditation - Suresh Bhai - 14-02-21  
  12. Baba Ke Saat Sarva Sambhand - Aatmprakash Bhai - 14-02-21  
  13. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 15-02-21  
  14. Murli Revision - Satnarayan Bhai - 15-02-21  
  15. Guided Meditation - Vijay Bhai - 15-02-21  
  16. Baba Se Sarva Khajanon ko Jamma Karne ki Vidhi - Suraj Bhai - 15-02-21  
  17. Creative Activity - Srikanth Bhai - 15-02-21  
  18. Guided Meditation - Rohit Bhai  
  19. Pass with Honour - Ramnath Bhai - 15-02-21  
  20. Bhatti Ka Anubhav - 15-02-21  
 

Uploaded 15-02-21

   
12  Bhatti-12     
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sheilu Bahen - 08-02-21  
  02. Reception - 08-02-21  
  03. Atam Abhimani Sthiti - Geeta Bahen 09-02-21  
  04. Shanti Ki Shakti - Dr Prem Masand - 09-02-21  
  05. Second Me Fullstop Lagane Ka Abhyas - Raju Bhai - 09-02-21  
  06. Mahasusta ki Shakti - Usha Bahen - 10-02-21  
  07. Narayani Nashe ka Shrot - Murli - Kavita Bahen - 10-02-21  
  08. Shiv Shamaa ke Love Me Loveleen Parvane - Suraj Bhai - 10-02-21  
  09. Brahmin Jeevan ke Har Shwas Har Sankalp Hum Kaise Safal kare - Anita Bahen - 10-02-21  
  10. Maya ki Akarshan Se Nyare Aur Bap ke Pyare - Dr Nirmala Didi - 11-02-21  
  11. Moun Aur Mouni Amaavasya - Indra Bahen - 11-02-21  
  12. Chale The Narayan Banne - Ban Gaye Narad - BK Dr. Sachin - 11-02-21  
       
11  Bhatti-11     
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sheilu Bahen - 01-02-21  
  02. PB Bhatti Me Swagat (Bahadurgarh & Mulund) - 01-02-21  
  03. Swa Parivartan ke liye Drud Sankalp - Geeta Bahen - 02-02-21  
  04. Buddhi ko Sone ka Bartan Banane ka Sadhan - Ramnath Bhai - 02-02-21  
  05. Atiindriya Sukh ki Anubhuti - Raju Bhai - 02-02-21  
  06. Pavitrata aur Fullstop - Dr Nirmala Didi - 03-02-21  
  07. Anubhav Ki Authority - Atamprakash Bhai - 03-02-21  
  08. Master Sarvshaktivan - Suraj Bhai - 03-02-21  
  09. Purity - Personality Reality Royalty - Usha Bahen - 04-02-21  
  10. Mai Brahmin Atama Dev Hun - Indra Bahen - 04-02-21  
  11. Main Samay Hun - Dr Sachin Bhai - 04-02-21  
  12. Commentary - Meena Bahen - 02-02-21  
  13. Commentary - Bharathi Bahen - 03-02-21  
  14. Commentary - Kiran Bahen - 03-02-21  
  15. Commentary - Bharathi Bhen - 04-02-21  
       
10  Bhatti-10     
  01. Bhatti Ka Welcome Session - 29-01-21  
  02. Murli Revision - Ramu Bhai - 30-01-21  
  03. Guided Meditation - Subhash Bhai - 30-01-21  
  04. Prabhu Prem Ki Anubhuti - Kamala Didi - 30-01-21  
  05. Creative Activity - Rupesh Bhai - 30-01-21  
  08. Guided Meditation - Ramkrishna Bhai - 31-01-21  
  09. Yogi Jeevan ki Mool Bhut Dharanayhe - Geeta Bahen - 31-01-21  
  10. Creative Activity - Suman Bahen - 31-01-21  
  11. Guided Meditation - Suresh Bhai - 31-01-21  
  12. Karma Yogi Jeevan - Nirmala Didi, Rohit Bhai - 31-01-21  
  13. Check & Change - Srikant Bhai - 31-01-21  
  14. Murli Revision - Satnarayan Bhai - 01-02-21  
  15. Guided Meditation - Abhiram Bhai - 01-02-21  
  16. Yog ki Vibhinn Sthitiyan - Atam Prakash Bhai - 01-02-21  
  17. Creative Activity - Sanjay Bhai - 01-02-21  
  18. Amritvela Commentary - Suraj Bhai - 01-02-21  
  19. Silent Music - David Bhai - 31-01-21  
  20. Guided Meditation - Sanjay Bhai - 01-02-21  
  21. Teevra Purushart ki Sahaj Yuktiya - Suraj Bhai - 01-02-21  
  22. Vrutti ka Parivartan - Manju Bahen - 01-02-21  
  23. Amritvela Commentary - 02-02-21  
       
09  Bhatti-09     
  01. Blessing By Rm Dadi And Experiences Of Bhatti 25-01-21   

  02. Nirakari Nirahankari Nirvikari Sthiti - Dr Satish Gupta 26-01-21   

  03. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sr. Sushma 26-01-21   

  04. Smruti Swaroop Banne Ki Vidhi Sr. Sheilu 26-01-21   

  05. Brahma Bap Saman Double Light Sthiti Br. Raju 27-01-21   

  06. Karma Me Safalta Aadhar Swachhata Br. Ramnath 27-01-21   

  07. Shanti Ki Shakti Dr Prem Masand 27-01-21   

  08. Brahma Bap Saman Jeevan Me Balance - Didi Nirmala 28-01-21   

  09. Govindam Bhaja Moodamate - Br. Sachin 28-01-21   

  10. Sadhana Se Sampoornata Ki Siddhi - Sr. Geeta 28-01-21   

       
08  Bhatti-08     
  01. Bhatti Ka Welcome Program 22-01-21   

  02. Amritvela Commentary - Suraj Bhai 23-01-21   

  03. Class - Manju Behn - 23-01-21   

  04. Murli Revision - Anil Bhai 23-01-21   

  05. Murli Revision - Arjun Bhai 23-01-21   

  06. Om Chanting Meditation 23-01-21   

  07. Power Of Silence - Dr. Prem Masand 23-01-21   

  08. Purvajon Ki Gatha - Raju Bhai 23-01-21   

  09. Shrimat Ki Dharana - Brijmohan Bhai Ji 23-01-21   

  10. Amritvela Commentry - Suraj Bhai 24-01-21   

  11. Brahma Bap Samaan Double Light Farista Sthiti - Atam Bhai 24-01-21   

  12. Class - Chandrika Didi 24-01-21   

  13. Guided Meditation - Anil Bhai 24-01-21   

  14. Nirakarinirvikarinirhankari Sititi - Nirmala Didi 24-01-21   

  15. Aankh Na Jane Dil Pehachane - Dr.sachin Bhai 25-01-21   

  16. Amritvela Commentry - Suraj Bhai 25-01-21   

  17. Murli Revision - Govind Bhai 25-01-21   

  18. Sahaj Yogi Jeevan - Suraj Bhai 25-01-21   

  19. Sarvashaktivaan Stiti Ki Seat Par Set - Ramnath Bhai 25-01-21   

       
07 Bhatti-07     
  01. Welcome And Bhatti Ka Lakshya 15-01-21   

  02. Aaise The Brahma Baba - Brijmohan Bhai 16-01-21   

  03. Amritwela Commentary - Suraj Bhai 16-01-21   

  04. Antar Aakash Me Udaan - Dr.sachin Bhai 16-01-21   

  05. Check And Change - Shrikant Bhai 16-01-21   

  06. Guided Meditation - Ramakrishna Bhai 16-01-21   

  07. Murli Revision - Gopinath Bhai 16-01-21   

  08. Silence Ki Shakti Se Avyakt Sthiti - Suraj Bhai 16-01-21   

  09. Amritwela Commentry - Suraj Bhai 17-01-21   

  10. Creative Activity - Rupesh Bhai 17-01-21   

  11. Guided Meditation - Rohit Bhai 17-01-21   

  12. Guided Meditation - Suresh Bhai 17-01-21   

  13. Letter To God - Suman Bhen 17-01-21   

  14. Nirakari Nirvikari Nirahankari - Nirmala Didi - 17-01-21   

  15. Sakar Yaden - Jamuna Prasad Bhai Ji - 17-01-21   

  16. Amritvela Commentary - Suraj Bhai 18-01-21   

  17. Avyakt Murli Revision And Q And Answers - Suman Behn 19-01-21   

  18. Bhatti Ka Anubhav 19-01-21   

       
06  Bhatti-06    
  01. Sanskar Parivartan Yog Tapsya - Sr. Sheilu 19-01-21   

  02. Karm Aur Yog Ka Balance Rakne Ki Yukhtiyan - Br. Raju 20-01-21   

  03. Smruti Swaroop Banne Ki Vidhi - Br. Ramnath 20-01-21   

  04. Tivra Purusharth - Geeta Bhen 20-01-21   

  05. Jwalamukhi Yog - Atamprakash Bhai 21-01-21   

  06. Raat Ke Raahi Thaq Mat Jana - Br. Sachin 21-01-21   

  07. Varis Quality Atam Ki Qualifications Sr. Usha 21-01-21   

  08. Bijroop Sthiti - Br. Surya 22-01-21   

  09. Follow Father - Dr Banarasi Bhai 22-01-21   

  10. Sachhai Safai - Dr Nirmala Didi 22-01-21   

       
05 Bhatti-05    
  01. Bhatti Me Swagat Va Lakshya 11-01-21   

  02. Sanskar Parivartan Yog Tapasya - Sheilu Bahen 11-01-21   

  03. Sahajyogi Hi Vishwa Rajya Adikari - Suraj Bhai 12-01-21   

  04. Tyag Aur Bhagya Me Number One Brahma Bap Saman - Sheilu Bahen 12-01-21   

  05. Vartman Jeevan Me Santushtha Ka Anubhav Ramnath Bhai 12-01-21   

  06. Brahma Bap Saman Karmatit Sthiti - Didi Nirmala 13-01-21   

  07. Nirakari Nirahankari Nirvikari Sthiti - Raju Bhai 13-01-21   

  08. Patharbuddi Aur Paarasbuddi - Indra Bahen 13-01-21   

  09. Anubhuti Course - Sachin Bhai - 14-01-21   

  10. Sathipan Aur Sakshipan Geeta Bahen 14-01-21   

  11. Shanti Ki Shakti Usha Bahen 14-01-21   

       
04  Bhatti-04     
  01. Welcome And Bhatti Ka Lakshya 08-01-21   

  03. Amritvela Meditation Commentary - Suraj Bhai 09-01-21   

  04. Dadi Ke Saat Ka Anubhav - Hansa Behn And Jemini Behn - 09-01-21   

  05. Guided Meditatiion - Anil Bhai 09-01-21   

  06. Man Ko Prabhu Me Lagana - Atamprakash Bhai 09-01-21   

  07. Om Chanting Meditation 09-01-21   

  08. Power Of Silence - Dr.prem Masand 09-01-21   

  09. Amritvela Meditation Commentary - Suraj Bhai 10-01-21   

  10. Brahma Baba Samaan Banne Ki Sahaj Vidhi - Brijmohan Bhai 10-01-21   

  11. Brahma Baba Samaan Farisht Bane - Dr.Satish Gupta 10-01-21   

  12. Ekagrata Ki Shakti Ko Bhadayee - Suraj Bhai 10-01-21   

  13. Guided Meditation - Arjun Bhai 10-01-21   

  14. Amritvela Meditation Commentary - Suraj Bhai 11-01-21   

  15. Interview With Nirmala Didi - Anil Bhai 11-01-21   

  16. Tapasya Mana Lagan Me Magan - Ramnath Bhai 11-01-21   

  17. Shubh Bhavan And Shubh Kamana - Manju Behn 11-01-21   

       
03 Bhatti-03    
  00. Baruch Bhatti Song  
  01. Gyan Ke Prayog Se Jivan Me Parivartan Br. Ramnath 05-01-21  
  02. Sanskar Parivartan Yog Tapsya Sr. Sheilu 05-01-21  
  03. Br. Ramesh - Anubhav And Commentary - 06-01-21  
  04. Powerful Bijroop Light Might Sthiti - Br. Surya 06-01-21  
  05. Shanti Ki Shakti - Sr. Geeta 06-01-21  
  06. Commentary Br. Chhotelal 07-01-2  
  07. Karmyogi Ke Sath Karmatit Sthiti - Br. Raju 07-01-21  
  08. Nirakari Nirahankari Nirvikari Sthiti - Sr. Usha 07-01-21  
       
02 Bhatti-02    
  01. Sreshtha Yogi Mahatapswi Jivan - Sheilu Bahen - 28-12-20  
  02. Commentary - Naina Bahen - 29-12-20  
  03. Atmic Pyar ki Murti bano - Geeta Bahen - 29-12-20  
  04. Anubhuti - Geeta Bahen - 29-12-20  
  05. Commentary - Triveni Bahen - 29-12-20  
  06. Lagan ki Agni ko Jwala Swroop Banao - Raju Bhai - 29-12-20  
  07. Ekagrata - Usha Bahen - 30-12-20  
  08. Commentary - Sharda Didi - 30-12-20  
  09. Commentary Janki Bahen - 30-12-20  
  10. Bijroop Light might Sthiti - Suraj Bhai - 30-12-20  
  11. Char Dham Commentary - Satish Bhai - 30-12-20  
  12. Karmyogi ke Sath Karmatit Sthiti - Asha Bahen - 31-12-20  
  13. Anubhuti - Asha Bahen - 31-12-20  
       
01 Bhatti-01    
  01. Swagat Evam Bhatti Ka Lakshya - 01-01-21  
  02. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 02-01-21  
  03. Murli Revision - Khilavan Bhai - 02-01-21  
  04. Power of Silence - Dr. Prem Masand - 02-01-21  
  05. Yoga Abhayas - Arajun bhai - 02-01-21  
  06. Antim Samay Ka Purusharth - Asha Didi - 02-01-21  
  07. Yog ki Yatharth Vidhi aur Sidhi - Atam Praksh Bhai - 02-01-21  
  08. Sakshi ke Sapt Dwaar - BK Dr Sachin - 02-01-21  
  09. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 03-01-21  
  10. Murli Chintan - Gopinath Bhai - 03-01-21  
  11. Farishtapan ki Sthiti - Manju Bahen - 03-01-21  
  12. Vairagya Vrutti -Suraj Bhai - 03-01-21  
  13. Guided Meditation - Aditi Behn 03-01-21  
  14. Iswariya Seva Se Blessings - Mrutunjay Bhai 03-01-21  
  15. Brahma Baba Ke 10 Kadam - Rohit Bhai - 03-01-21  
  16. Anubhav - Harish Bhai - 03-01-21  
  17. Meditation Music - David Bhai - 03-01-21  
  18. Amritwela Commentary - Suraj Bhai - 04-01-21  
  19. Murli Manthan - Ramu Bhai - 04-01-21  
  20. Jwala Mukhi Yog - Usha Bahen - 04-01-21  
  21. Gahan Tapasya - Geeta Bahen - 04-01-21  
  22. Guided Meditation - Subhash Bhai 04-01-21  
  23. Brahma Baba ke Sath ka Anubhav - Nirmala Didi - 04-01-21  
  24. Question & Answers- Suraj Bhai & Shailendar Bhai - 04-01-21  
  25. Realization Meditation - BK Dr. Sachin - 04-01-21  
       

Back | Top