Home

187. Bhagwan Bhai  Classes

Contact us

 

Sr Code No. Title MP4 MP3
01  7035-1  Pravchanmala     
    01. Nirankari Nirvikari 

    02. Swarajya Adhikari 

    03. Bap Saman bane ke liye Maipan ka tyag 

    04. Purushrath me Atamabhimani ka Mahtav 

    05. Kamjor Sanskaro ko keise samapta kare 

    06. Season murli yo ka sar 

         
02  7035-2  Pravchanmala  MP4  MP3 
    01. Introduction 

    02. Yog ki Gaharai 

    03. Yog ka Adhar 

    04. Ashariri Farishta Sisthi 

    05. Samsaya ka Samadhan 

         
03  7035-3  Pravchanmala  MP4  MP3 
    01. Achchhe Bachche kaise bane 

    02. Samay ka sadupyog 

         
04  7035-4  Pravchanmala  MP4  MP3 
    01. Krodh ka Laxan or Nivaran 

    02. Sankalpo ka Khajana 

    03. Purushrath me Swarajya ka Mahatav 

    04. Dehi Abhimani sthithi 

    05. Parchintan pardarshna parmat se mukta kese rahe 

    06. Karmo ki gudh gati 

         
05  7035-5  Pravchanmala  MP4  MP3 
    01. Shaktishali Sthithi Ka Purusharth 

    02. Sankalp Shakti Ka Mahatav 

    03. Vyarth Sankalpo Ka karan or Nivaran 

    04. Sada Santhushtha Kaise rahe 

         
06  7035-6  Pravchanmala  MP4  MP3 
    01. Ashariri Sthiti Dhwara Samasyaon Ka Samadhan 

    02. Vyarth Se Mukta, Samarth Banane Ka Purusharth 

    03. Khushi Gum Ho ne Ka Karan aur Niwaran 

    04. Vyarth Sankalp se Mukta, Khush Mijaj Sthiti 

         
07  9039-1  Pravchanmala  MP4  MP3 
    001-Introduc   

    002-Aatam   

    003-yog ki   

    004-Meipan   

    005-Ruhaniy   

    006-Swaraj   

    007-Sahaj   

    008-Nirhanka   

    009-Yog Abh   

    010-Yog ke   

    011-Yog me   

    012-Sahansa   

    013-Sanskar   

    014-Sanskar   

    015-Swaman   

    016-Swarajya   

    017-Yog ki   

    018-Man ki   

    019-Aasharir   

    020-Sampur   

    021-Apne Kam   

    022-Karmatit   

    023-Mainpan   

    024-Mehnat   

    025-Videhi   

    026-Yog Ka   

    027-Sijan ki   

    028-Purshart   

    029-Nirakari   

    030-Satyata   

    031-Vyarth   

    032-Akhand   

    033-Nirakari   

    034-Pavitr   

    035-Sahan   

    036-Man   

    037-Mai   

    038-Vighno   

    039-Vruti Se   

    040-Yog Me   

    041-Alasya   

    042-Karan   

    043-Man   

    044-Samadha   

    045-Yog Ka   

    046-Samasya   

    047-Atma   

    048-Bindu   

    049-Muraliy   

    050-Double   

    051-Yog Ki   

    052-Halka   

    053-Silence   

    054-Season   

    055-Krodh Ke   

    056-Karomon   

    057-Dehi   

    058-Krodhm   

    059-Nirakari   

    060-Par   

    061-Sahansha   

    062-Swarajya   

    063-Atam   

    064-Sankalp   

    065-Swarajya   

    066-Yog Ki   

    067-Season   

    068-Yoga   

    069-Sreshtha   

    070-Atmabhi   

    071-Sahan   

    072-Manjeet   

    073-Sakarat   

    074-Shaktisa   

    075-Beeja   

    076-Yad ki   

    077-Yog Me   

    078-Yatharth   

    079-Atma   

    080-Samasya   

    081-Bindu   

    082-Sanskar   

    083-Comment   

         
08    New Classes  MP4  MP3 
    001. Samasya Samadhan - 03-12-12   

    002. Sampurnata Ka Purusharth - 21-01-13   

    003. Sada Khush Ka Purusharth - 23-02-13   

    004. Vyarth Sankalp Mukt - 12-03-13   

    005. Khushi - 24-03-13   

    006. Vyarth Se Mukt - 31-03-13   

    007. Kamazori Samapt Nirvighna Sthiti - 07-04-13   

    008. Nirvign Givan Kaise Bane - 01-06-13   

    009. Umang Utsah - 17-12-13   

    010. General Class - 03-01-14   

    011. Swa Sthiti Se Sewa - 02-02-14   

    012. Wah Wah Sthiti - 13-02-14   

    013. Vighna Ka Karan Va Nivaran - 17-02-14   

    014. Sahanshakti Se Shiv Shakti - 28-08-14   

    015. Nirantar Khushi - Br. Bhagwan - 15-10-14   

    016. Sada Jagti Jyoti - Br. Bhagwan - 08-11-14   

    017. Namrataa - Br. Bhagwan - 03-12-14   

    018. Mann Jeete Jagat Jeet - Br. Bhagwan - 28-12-14   

    019. Avyakt Sthiti Ki Anubhuti BK Bhagwan Bhai - 21-01-15   

    020. Vyarth Se Mukti - Br. Bhagwan - 11-02-15   

    021. Sewa Ka Mahatva - Bhagwan Bhai - 19-02-15   

    022. Loveleen Sthiti - Br. Bhagvan - 18-03-15   

    023. Shaktishali Vatavaran - Bhagwan Bhai - 12-04-15   

    024. Ashariri Sthiti Ka Abhya BK Bhagwan Bhai - 16-10-15   

    025. Padhaee Ka Mahatva - Bhagwan Bhai - 20-01-16   

    026. Nirvighna So Sampann Sampurna - Bhagwan Bhai - 02-04-16   

    027. Nirvighna Sthti - Bhagwan Bhai - 19-10-16   

    028. Ashariri Sthiti - Bhagwan Bhai - 17-11-16   

    029. Karmo Ki Gati - Bhagwan Bhai - 07-12-16   

    030. Mainpan Se Mukt - Br. Bhagwan - 25-02-17   

    031. Shanti Anubhuti Vidhi - Bhagwan Bhai - 12-04-17   

    032. Mainpan Se Mukt - Bhagwan Bhai - 10-10-17   

    033. Karan - Nivaran Samasya - Samadhan - Br. Bhagwan - 13-11-17   

    034. Sanskar Parivartan - Br. Bhagwan - 08-12-17   

    035. Bhavishya Pad Ka Adhar - Br. Bhagwan - 02-01-18   

    036. Ashriri Sthiti Se Sneh Ki Anubhuti - Br. Bhagwan - 20-01-18   

    037. Safalataa Ke Liye Sahansheelta Br. Bhagawan 15-02-18   

    038. Padaee Ka Mahatva Br. Bhagwan 14-03-18   

    039. Ek Mat - Bhagwan Bhai - 08-04-18   

    040. Sankalpon Ka Khajana - Bhagwan Bhai - 02-12-18   

    041. Karan Nivaran Samasya Samadhan - Bhagwan Bhai - Hindi - 03-01-19   

    042. Sthiti Banana - Bhagwan Bhai - Hindi - 20-01-19   

    043. Ashariri Sthiti Ka Mahatva - Bhagwan Bhai - 04-02-19   

    044. Sankalpon Me Ekagrata - Bhagwan Bhai - Hindi - 19-02-19   

    045. Mann Ki Ekagrata - Bhagwan Bhai - Hin - 05-03-19   

    046. Bhagwan Par Balihar - Banarsi Bhai - Hindi - 19-03-19   

    047. Antim Pariksha Ka Purusharth - Bhagwan Bhai - Hindi - 20-03-19   

    048. Season Ki Murliyo Ka Sar - Bhagwan Bhai - Hindi - 05-04-19   

    049. Atmik Sthiti Ka Mahatva - Bhagwan Bhai - 12-10-19   

    050. Vyarth Sankalp Mukti - Bhagwan Bhai - 18-11-19   

    051. Negative Se Positive - Bhagwan Bhai - 02-12-19   

    052. Santusht Mani - Bhagwan Bhai - 17-12-19   

    053. Swarj Adhikari So Bap Saman - Bhagwan Bhai - 02-01-20   

    054. Ishwariya Padhaee Ka Mahatva - Bhagwan Bhai - 22-02-20   

    055. Bap Saman Purusharth - BK Bhagwan Bhai   

   

056. Brahma Bap Saman Karmatit Kaise Bane 

 

    057. Ashariri Kaise Bane   

    058. Karm Yogi Kaise Bane   

    059. Drama Kalyankari Hai Halke Bano   

    060. Nirakari Kaise Bane   

    061. Vikarm Se Bachane Ki Yuktiya   

    062. Yagya History - 1   

    063. Yagya History - 2   

    064. Tilak and Kangan Se Suhagin Stiti   

         

Back | Top