Home

Audio Songs 

Contact us

 

Sr Code No. Title MP4 MP3
01  01  Marathi Songs     
    001-Snehsagar-Snehsagar   

    002-Pavitratche Ful-Snehsagar   

    003-Apulya Anat Kiranachya-Snehsagar   

    004-Mazya Bhagyache-Snehsagar   

    005-Jivanacha Khel-Snehsagar   

    006-Hitguj Eka-Snehsagar   

    007-Betichi Odh-Snehsagar   

    008-Shivbaba Tu Pran-Snehsagar   

    009-Kharya Khushichi-Snehsagar   

    010-Jeevan Kay Data-Snehsagar   

    011-Nav Vishwacha Ha-Shiv Arpan   

    012-Baba Tumhas Smrta-Shiv Arpan   

    013-Dvatanchi Rupae-Shiv Arpan   

    014-Mulat Manus-Shiv Arpan   

    015-Manuja Ata Tari-Shiv Arpan   

    016-Swarg Dhrevar Aana-Shiv Arpan   

    017-Amrut Vani-Shiv Arpan   

    018-Tarich Hoil Krutarth Jeevan-Shiv Arpan   

    019-Too Dip Stambh-Shital   

    020-Aamrut mai he-Shashi   

    021-shapat Shivachi jiva -Shilpa   

    022-Too Tar Athiti Don-Shashi   

    023-Avinashi Ani Sahaj -Gayetri   

    024-kara ha kara-Shashi   

    025-Srustiwarcha Swarg-Shashi   

    026-Lakh Lavilya Pantya   

    027-Sangam Yug He Nav   

    028-Roz Prabhati   

    029-Tula Jagvi   

    030-Tu Tuzalare Jan   

    031-Padopadi   

    032-Nashiwant-Sanjay   

    033-Samarna Vina Shivachya   

    034-Parmanand Labhae Milta   

    035-Divya Chakshu Ne   

    036-He Divya Driti Data   

    037-Barat Bhu Tala   

    038-Ya Ho Bandunno   

    039-Kaliyugachi Ratra   

    040-Nav Vishwacha   

    041-Meditation Commentary-1   

    042-Meditation Commentary-2   

    043-More Information   

         
02  02  Shiv Arpan  MP4  MP3 
    01-Nav Vishwacha Ha Nirmata-Shiv Arpan   

    02-Baba Tumhaas Smarta-Shiv Arpan   

    03-Devatanchi Rupe-Shiv Arpan   

    04-Mulat Manus Nasato Vait-Shiv Arpan   

    05-Amrut Vani Shivbaba Chi-Shiv Arpan   

    06-Sodun Chint Kara Prabhu Chintan-Shiv Arpan   

         
03  03  Other  MP4  MP3 
    01-Tu Deep Stambh-Shital   

    02-Aamrutmay He-Shashi   

    03-Shapath Shivachi Jiva -Shilpa   

    04-Tu Tar Athiti Don-Shashi   

    05-Avinashi Ani Sahaj Gyan He-Gayatri   

    06-Kara Ha Kara Manat Nischay Ha-Shashi   

    07-Srustiwarcha Swarg-Shashi   

    08-Lakh Lavilya Pantya   

    09-Sangam Yug He   

    10-Roz Prabhati   

    11-Tula Jagvi Shivbaba   

    12-Tu Tuzalare Zaad Paakhra   

    13-Padopadi   

    14-Nashiwant-Sanjay   

    15-Smarna Vina Shivachya   

    16-Parmanand Labhae Milta   

    17-Divya Chakshu Ne   


Back | Top