Contact us          Contribution Link            Contribution Account                     Send Your Feedback            Search Website  
             Daily Murli            Mobile Murli                  Digital Brahmakumaris                   Hamari Rajdhani                     Omshanti Store


New Beautiful Rajyog Song - Mere Manke Mansarovar Ke - Mp3 Mp4
Sathipan aur Sakshidrusta - Suraj Bhai - 20-05-18   Bhatti - 03 - 2018 and Bhatti - 04 - 2018
Night Class - Suraj Bhai - 20-05-18   Change Your Mood - Shivani Bahen - Junagadh - 09-04-18 Mp3 Mp4
Two Short Films -   Pahchaan - Know Yourself - Mp3 Mp4     Shashwat Yogic Kheti - Mp3 Mp4
16 Degree Expert - BK Dr Sachin - 01-05-18   Atmakranti Se OmShanti - BK Dr Sachin - 18-05-18

Charts - 108 Swaman   Divya Gun   Rajyog   Sukhi Rahane Ke Upay   Swaman
Karm Aur Bhagya - BK Shivani - Jamnagar- 07-04-18 - Mp3 Mp4   
Purpose of Life - BK Shivani - Jamnagar- 07-04-18 - Mp3 Mp4   
Life History of Prajapita Brahma - Nalini Didi - Mumbai - 13-05-18
Relaxing Meditation Music - 3 Hours - 415 MB
Bhatti - 02 - 2018    See Father - Eng - 1   2    3 

The Magic of Blessing - Eng - Series - BK Dr Sachin
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 13-05-18  Murli - Htm    84 Trishuls 
Jeevan Jine Ki Kala - Suraj Bhai - 13-05-18     Shanti Anubhuti Satra - Suraj Bhai - 12-05-18 
Purane Sanskaron Ka Sanskar - Suraj Bhai - 12-05-18

Sanjay Uvaach - Mera Baba - On Smriti Divas of Jagdish Bhai Ji - 12-05-18
Urja Ka Aarohan - BK Dr Sachin - 10-05-18   Night Class - Ramnath Bhai - 09 -05-18
Paschatap - Topics from Avyakt Murlis - Pdf - 34 Mb
Balance Sheet of Life - BK Shivani - Dhaka - 11-05-18 Mp3 Mp4   
Purpose of Life - BK Shivani - Agartala -12-05-18 Mp3 Mp4
Retreat-2018    Sports Wing Conference - 2018
Bhatti - 01 - 2018   VIHASA - 2018   RY Shibir - 01- 2018

Night Class - Nashhtomoha - Suraj Bhai - 08-05-18
Benefits of Rajyoga Practice in Sports - Suraj Bhai - 07-05-18
Emotional Mastery - Dr. Prem Masand & Kalpana Bahen - 30-4-18
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 06-05-18  Murli - Htm Murli - Mp4  Q- A   
Tobacco Cessation Training - BK Dr Sachin

Stand Alone To Stand Apart - 28-04-18     Think Before You Think - 27-04-18
Pyare Bapdada Ki 108 Shrimat - Htm   Doc   Pdf    Jpg 1 to 8 - - - -
Ruhani Bhrahmriyon Ki Bhu-Bhu - BK Dr Sachin - 03-05-18 
Ram Gayo Ravan Gayo - BK Dr Sachin - 04-05-18
Chart May 2018 - Pdf  jpg    See Self - Eng - Part 1   Part-2 Part-3

04.05.2018 Upload
Samaadhan - Suraj Bhai - 30-04-18 - Mp3 Mp4
Sleep Management- Cdr Shiv Singh - 30-04-18 - Mp3 Mp4
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 29-04-18  Murli
Bhatti Class - Suraj Bhai - 28-04-18    Night Class - Suraj Bhai - 01-05-18 
Power of Silence - Suraj Bhai - 29-04-18
Smruti Swa Sthti aur Swa Parivartan - Dr Prem Masand - 28-04-18
Emotional Mastery - Dr. Prem Masand - 30-04-18 -  Mp4 Mp3    
Last So Fast, Fast So First - BK Dr Sachin - 29-04-18  GPS of Silence - BK Dr Sachin - 29-04-18

Lottery Ki Factory - BK Dr Sachin - 26-04-18
Ajamil Ka Dil Darpan - BK Dr Sachin - 25-04-18
Mast Raho Masti Mein, Aag Lage Basti Mein - BK Dr Sachin - 24-04-18
Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 22-04-18  Murli
Attachment & Dettachment - Dr Prem Masand - 21-04-18 
Purane Sanskaron ka Sanskar - Suraj Bhai - 20-04-18
Powerful Class - Karma Philosophy - Suraj Bhai -17-04-18 Parmatma Sneha - Suraj Bhai - 20-04-18

Old Headlines